Dự Án LoGoVic
Thứ 7, Ngày 31/01/2015, 15:45
Danh sách hộ kinh doanh thương nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/01/2015

01  
Tên chủ hộ: Nguyễn Văn Quý
Tên cơ sở:  
Ngành nghề kinh doanh Tạp hóa
Địa chỉ: 47 Lê Duẩn
Điện thoại: 0663 815763
   
02  
Tên chủ hộ: Ngô Mạnh Đạt
Tên cơ sở:  
Ngành nghề kinh doanh Tạp hóa
Địa chỉ: Số 01- Phạm Tung, KP1, P3, TP. Tây Ninh
Điện thoại: 0663 818246
   
03  
Tên chủ hộ: Nguyễn Thị Lan
Tên cơ sở:  
Ngành nghề kinh doanh Tạp hóa
Địa chỉ: 69, KP 1, P3, Tây Ninh
Điện thoại: 01656859629
   
04  
Tên chủ hộ: Nguyễn Thị Thu Cúc
Tên cơ sở:  
Ngành nghề kinh doanh Tạp hóa
Địa chỉ: 85 Phạm Tung
Điện thoại: 0663 818627
05  
Tên cơ sở: Tiệm bac capo cấp Tường Loan
Tên chủ hộ: Võ Công Trường
Ngành nghề kinh doanh:  
Địa chỉ: 042 Võ Văn Truyên KP 1, Phường 2, thành phố Tây Ninh
Điện thoại: 66.36222711
   
06  
Tên cơ sở: Tiệm Giày dép Vương Hà
Tên chủ hộ: Vương Hà
Ngành nghề kinh doanh:  
Địa chỉ: Chợ Thành phố, thành phố Tây Ninh
Điện thoại: 66.3812145
   
07  
Tên cơ sở: Tiệm bán băng đĩa
Tên chủ hộ: Võ Công Tuấn
Ngành nghề kinh doanh:  
Địa chỉ: 260 CMT8, KP2, Phường 2, thành phố Tây Ninh
Điện thoại: 66.3826565
   
08  
Tên cơ sở: Tiệm đồng hồ, mắt kinh, nón bảo hiểm (Vạn An 2)
Tên chủ hộ: Thái Thị Thu Thảo
Ngành nghề kinh doanh:  
Địa chỉ: 275 CMT8 Kp2, Phường 2, thành phố Tây Ninh
Điện thoại: 913107392
   
   
09  
Tên cơ sở: Văn phòng phẩm
Tên chủ hộ: Nguyễn Thành Đồng
Ngành nghề kinh doanh:  
Địa chỉ: 073 Võ Thị Sáu, KP4, P3, thành phố Tây Ninh
Điện thoại: 66.3827372
   
10  
Tên cơ sở: Tiệm bán đồng hồ Trần Minh Quý
Tên chủ hộ: Trần Minh Quý
Ngành nghề kinh doanh:  
Địa chỉ: KP Hiệp nghĩa, Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh
Điện thoại: 66.3821403
   
11  
Tên cơ sở: Tiệm thuốc Bắc Phước Thọ
Tên chủ hộ: Trần Ánh Hồng
Ngành nghề kinh doanh:  
Địa chỉ: Đường Lê Minh Tuấn KP Hiệp Nghĩa, Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh
Điện thoại: 66.352048

   
12  
Tên cơ sở: Kim Chi
Tên chủ hộ: Lê Thị Kim Chi
Ngành nghề kinh doanh: Thuốc Bảo vệ thực vật
Địa chỉ: xã Tân Bình, TP. Tây Ninh
Điện thoại: 066 3823695
   
13  
Tên cơ sở: Thành Công
Tên chủ hộ: Đào Kim Phiến
Ngành nghề kinh doanh Thuốc Bảo vệ thực vật
Địa chỉ: P. Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh
Điện thoại: 066 3824059
   
14  
Tên cơ sở: Ba Thắng
Tên chủ hộ: Nguyễn Văn Thắng
Ngành nghề kinh doanh: Thuốc Bảo vệ thực vật
Địa chỉ: xã Thạnh Tân, TP. Tây Ninh
Điện thoại: 066 3753843
   
15  
Tên cơ sở: Hồng Phúc
Tên chủ hộ: Nguyễn Thế Trọng
Ngành nghề kinh doanh Thuốc Bảo vệ thực vật
Địa chỉ: P. Ninh Sơn, TP. Tây Ninh
Điện thoại: 0663 824410
   
16  
Tên cơ sở: Xuân Hồng
Tên chủ hộ: Phạm Thanh Hồng
Ngành nghề kinh doanh Thuốc Bảo vệ thực vật
Địa chỉ: xã Thạnh Tân, TP. Tây Ninh
Điện thoại: 066 3839183
   
17  
Tên cơ sở: Thanh Phương
Tên chủ hộ: Phạm Văn Phương
Ngành nghề kinh doanh Thuốc Bảo vệ thực vật
Địa chỉ: xã Tân Bình, TP. Tây Ninh
Điện thoại: 066 3819104
   
18  
Tên cơ sở: Đại Phát
Tên chủ hộ: Trần Thị Cải
Ngành nghề kinh doanh Thuốc Bảo vệ thực vật
Địa chỉ: xã Thạnh Tân, TP. Tây Ninh
Điện thoại: 066 3839260
   
19  
Tên cơ sở: Đức Hiền
Tên chủ hộ: Lê Thành Phán
Ngành nghề kinh doanh Thuốc Bảo vệ thực vật
Địa chỉ: phường 1, TP. Tây Ninh
Điện thoại: 066 3821979
   
20  
Tên cơ sở: Mái Lan
Tên chủ hộ: Nguyễn Hữu Tài
Ngành nghề kinh doanh Thuốc Bảo vệ thực vật
Địa chỉ: P. Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh
Điện thoại: 066 3823914
   
21  
Tên cơ sở: Quốc Dũng
Tên chủ hộ: Võ Thị Kim Anh
Ngành nghề kinh doanh Thuốc Bảo vệ thực vật
Địa chỉ: xã Bình Minh, TP. Tây Ninh
Điện thoại: 066 3820390
   
22  
Tên cơ sở: Hà Nhàn
Tên chủ hộ: Lê Thanh Nhàn
Ngành nghề kinh doanh Thuốc Bảo vệ thực vật
Địa chỉ: xã Bình Minh, TP. Tây Ninh
Điện thoại: 066 3816070
   
23  
Tên cơ sở: Vĩ Huyền
Tên chủ hộ: Phạm Thành Huyên
Ngành nghề kinh doanh Thuốc Bảo vệ thực vật
Địa chỉ: P. Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh
Điện thoại: 066 3823471
   
24  
Tên cơ sở: Cty Đức Thành
Tên chủ hộ: Đào Thật
Ngành nghề kinh doanh Thuốc Bảo vệ thực vật
Địa chỉ: Phường 2, TP. Tây Ninh
Điện thoại: 066 3814565
   
25  
Tên cơ sở: Huỳnh Chương
Tên chủ hộ: Huỳnh Ngọc Chương
Ngành nghề kinh doanh Thuốc Bảo vệ thực vật
Địa chỉ: P. Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh
Điện thoại: 066 3820666
   
26  
Tên cơ sở: Biện Văn Tới
Tên chủ hộ: Trang Thị Ngọc Nga
Ngành nghề kinh doanh Thuốc Bảo vệ thực vật
Địa chỉ: Phường 2, TP. Tây Ninh
Điện thoại: 066 3827394
   
27  
Tên chủ hộ: Trần Văn Muôn
Tên cơ sở: Thanh Thuận
Ngành nghề kinh doanh khu phố 4, phường 3, TP. Tây Ninh
Địa chỉ: Thuốc Bảo vệ thực vật
Điện thoại: 066 3827302
   
28  
Tên chủ hộ: Lâm Thanh Bình
Tên cơ sở: Bình An
Ngành nghề kinh doanh Thạnh Hiệp, Thạnh Tân, TP. Tây Ninh
Địa chỉ: Thuốc Bảo vệ thực vật
Điện thoại: 066 3839112
   
29  
Tên chủ hộ: Nguyễn Văn Thông
Tên cơ sở: Nguyễn Thông
Ngành nghề kinh doanh phường 4, TP. Tây Ninh
Địa chỉ: Thuốc Bảo vệ thực vật
Điện thoại: 066 3823247
   
30  
Tên chủ hộ: Phan Tuyết Phượng
Tên cơ sở: 3 Buôn
Ngành nghề kinh doanh xã Tân Bình, TP. Tây Ninh
Địa chỉ: Thuốc Bảo vệ thực vật
Điện thoại: 066 3819098
   
31  
Tên chủ hộ: Lý Thị Em
Tên cơ sở: Cà Em
Ngành nghề kinh doanh xã Thạnh Tân, TP. Tây Ninh
Địa chỉ: Thuốc Bảo vệ thực vật
Điện thoại: 066 3753163
   
32  
Tên chủ hộ: Nguyễn Thị Thể
Tên cơ sở: Sáu Thể
Ngành nghề kinh doanh phường 1, TP. Tây Ninh
Địa chỉ: Thuốc Bảo vệ thực vật
Điện thoại: 066 3824785
   
33  
Tên chủ hộ: Lê Mỹ Lệ
Tên cơ sở: DNTN Bá Phúc
Ngành nghề kinh doanh P. Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh
Địa chỉ: Thuốc Bảo vệ thực vật
Điện thoại: 066 3827489
   
34  
Tên chủ hộ: Lê Trung Điểm
Tên cơ sở: Hồng Châu
Ngành nghề kinh doanh xã Tân Bình, TP. Tây Ninh
Địa chỉ: Thuốc Bảo vệ thực vật
Điện thoại: 066 3839102
   
35  
Tên chủ hộ: Lê Thị Mỹ
Tên cơ sở: Nhật Hoàng
Ngành nghề kinh doanh xã Tân Bình, TP. Tây Ninh
Địa chỉ: Thuốc Bảo vệ thực vật
Điện thoại: 066 3819094
   
36  
Tên chủ hộ: Nguyễn Quốc Ái
Tên cơ sở: Thành Phát
Ngành nghề kinh doanh xã Thạnh Tân, TP. Tây Ninh
Địa chỉ: Thuốc Bảo vệ thực vật
Điện thoại: 066 3839705
   
37  
Tên chủ hộ: Trần Thanh Bình
Tên cơ sở: Bình Trọng
Ngành nghề kinh doanh xã Thạnh Tân, TP. Tây Ninh
Địa chỉ: Thuốc Bảo vệ thực vật
Điện thoại: 006 3828289
   
38  
Tên chủ hộ: Huỳnh Công Hùng
Tên cơ sở: Công Hùng
Ngành nghề kinh doanh P. Ninh Sơn, TP. Tây Ninh
Địa chỉ: Thuốc Bảo vệ thực vật
Điện thoại: 0909 561 188
   
39  
Tên chủ hộ: Lê Thị Liễu
Tên cơ sở: Tân Nhật Hoàng
Ngành nghề kinh doanh xã Thạnh Tân, TP. Tây Ninh
Địa chỉ: Thuốc Bảo vệ thực vật
Điện thoại: 066 3839213
   
40  
Tên chủ hộ: Nguyễn Đăng Khoa
Tên cơ sở: Nhật Vương
Ngành nghề kinh doanh P. Ninh Sơn, TP. Tây Ninh
Địa chỉ: Thuốc Bảo vệ thực vật
Điện thoại: 0908 449 161
   
41  
Tên chủ hộ: Trần Duy Tùng
Tên cơ sở: Dư Đức Phát
Ngành nghề kinh doanh xã Thạnh Tân, TP. Tây Ninh
Địa chỉ: Thuốc Bảo vệ thực vật
Điện thoại: 0933 384 380
   
42  
Tên chủ hộ: Trần Thị Trinh
Tên cơ sở: Nam Trinh
Ngành nghề kinh doanh xã Thạnh Tân, TP. Tây Ninh
Địa chỉ: Thuốc Bảo vệ thực vật
Điện thoại: 0979 425 257
   
43  
Tên chủ hộ: Nguyễn Thị Đường
Tên cơ sở: HTX Mẵng Cầu
Ngành nghề kinh doanh xã Thạnh Tân, TP. Tây Ninh
Địa chỉ: Thuốc Bảo vệ thực vật
Điện thoại: 066 3839509

44  
Tên cơ sở: Vật liệu xây dựng Ngọc Mai
Tên chủ hộ: Nguyễn Thanh Phong
Ngành nghề kinh doanh:  
Địa chỉ: 306,ĐBP KP Ninh Hòa, Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh
Điện thoại: 066.3825518. DĐ: 0918014164

   
45  
Tên chủ hộ: Lý Anh Sơn
Tên cơ sở:  
Ngành nghề kinh doanh Nước ngọt
Địa chỉ: 109 Phạm Tung
Điện thoại: 0666 286 698
   
46  
Tên chủ hộ: Lâm Nguyên Vũ
Tên cơ sở:  
Ngành nghề kinh doanh Nước đá-bia-nước ngọt
Địa chỉ: 90 Phạm Tung KP1, P3, TP Tây Ninh
Điện thoại: 0947845598

Lượt người xem:  Views:   537
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Dự Án LoGoVic