Thông Tin Cần Biết
Thứ 3, Ngày 24/09/2019, 11:00
Báo cáo thu, chi NSNN 9 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/09/2019 | Huy Khôi
UBND Thành phố báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 9 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2019

​Nội dung chi tiết: Tải về BAO CAO THU CHI NSNN 9 THANG NAM 2019_Signed.pdf

                            Tải về MAU BIEU KEM THEO BAO CAO THU CHI NSNN 9 THANG NĂM 2019.xls

Lượt người xem:  Views:   4
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Cần Biết