Thông Tin Cần Biết
Thứ 6, Ngày 14/08/2020, 17:00
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/08/2020 | Huy Khôi
Thực hiện Công văn số 2435/VPBCD ngày 17/7/2020 của Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ

1. Giám đốc Sở, Thủ trưởng ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Quyết định số 224/QĐ-BCĐ896 ngày 07/5/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896, đảm bảo thường xuyên, liên tục, đa dạng về hình thức, đúng trọng tâm, trọng điểm.

2. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về nội dung các văn bản liên quan; về vị trí, vai trò và tầm quan trọng, nội dung của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; về quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin dân cư đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3. Đề nghị Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh chủ động, phối hợp với Công an tỉnh tích cực xây dựng và đăng tải các tin, bài, phim phóng sự tuyên truyền về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; về sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp; về công tác phối hợp của các cấp, các ngành, các đơn vị và Nhân dân; về kết quả triển khai dự án; về những tập thể, cá nhân tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trongcông tác triển khai thực hiện dự án Cơ sơ dữ liệu quốc gia về dân cư trên cổng thông tin điện tử, các báo, đài của tỉnh.

4. UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho Nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng, nội dungcủa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và trách nhiệm của Nhân dân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin dân cư qua hệ thống loa phát thanh ở cơ sở, trong các buổi họp tổ dân phố và sinh hoạt các tổ chức quần chúng.

5. Giao Công an tỉnh - cơ quan Thường trực của Ban Chi đạo 896 của tỉnh định kỳ ngày 20 hàng tháng báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gửi về UBND tỉnh và Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 (qua Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an).
Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan nghiêm túc thực hiện./

Các văn bản liên quan: Tải về 1839 ub.signed.pdf
                                     Tải về 3372.PDF

Lượt người xem:  Views:   128
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Cần Biết