Thông Tin Cần Biết
Thứ 6, Ngày 23/04/2021, 11:00
Tình hình lập, niêm yết danh sách cử tri và xét kiếu nại, tố cáo (từ ngày 14/4/2021 - 21/4/2021)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/04/2021 | Huy Khôi
UBBC thành phố Tây Ninh báo cáo tình hình lập, niêm yết danh sách cử tri và xét kiếu nại, tố cáo (từ ngày 14/4/2021 - 21/4/2021)

​Nội dung chi tiết: Tải về 44-BC-UBBC_0001.pdf

Lượt người xem:  Views:   1004
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông Tin Cần Biết