Thông Tin Cần Biết - Dịch bệnh nCovid-19
 
UBND Thành phố ban hành Công văn số 18/UBND, ngày 08/01/2021 về việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nhằm tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ)
 
Ngày 10/12/2020, Bộ Y tế ban hành Công văn số 6923/BYT-MT về việc Cập nhật bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 tại khách sạn thực hiện cách ly y tế
 
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 2/12/2020 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
 
Thực hiện Công văn số 1666/TTg-KGVX ngày 26/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, Công điện số 1852/CĐ-BCĐ ngày 30/11/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc tăng cường giám sát và quản lý người nhập cảnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:
 
Thực hiện Thông báo số 5905/TB-VP ngày 17/8/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh về thông báo kết luận tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh, UBND Thành phố thông báo tạm dừng các hoạt động karaoke bao gồm các hình thức hát với nhau, loa di động trên địa bàn thành phố
 
Bluezone - Ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19
 
Theo diễn biến của dịch bệnh hiện nay, Bộ Y tế xây dựng khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hình mới.
 
Ngày 31/7/2020, UBND Thành phố ban hành Công văn 824/UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị Thành phố, UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 
Ngày 31/7/2020, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 1315/SVHTTDL-QLTDTT về việc tạm dừng tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 
Thực hiện Công văn số 1676/UBND-VHXH, ngày 25/7/2020 của UBND tỉnh về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (TB253), Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị Thành phố và UBND các xã, phường thực hiện một số nhiệm vụ.
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ)Dịch bệnh nCovid-19; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiTăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ)/PublishingImages/2021-01/covid_Key_12012021104052.jpg
UBND Thành phố ban hành Công văn số 18/UBND, ngày 08/01/2021 về việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nhằm tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ)
1/8/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Kết quả điểm xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục Thành phố năm học 2020-2021Thông báoTinHuy KhôiKết quả điểm xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục Thành phố năm học 2020-2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hội đồng xét tuyển viên chức Thành phố thông báo Kết quả điểm xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục Thành phố năm học 2020-2021
1/6/2021 6:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố năm học 2020 -2021Thông báoTinHuy KhôiThông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố năm học 2020 -2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hội đồng xét tuyển viên chức thành phố thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố năm học 2020 -2021
12/23/2020 6:00 PMYesĐã ban hành
Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục Thành phố năm học 2020 - 2021Thông báoTinHuy KhôiKết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục Thành phố năm học 2020 - 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục Thành phố năm học 2020 - 2021
12/22/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Cập nhật bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 tại khách sạn thực hiện cách ly y tếDịch bệnh nCovid-19; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiCập nhật bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 tại khách sạn thực hiện cách ly y tế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 10/12/2020, Bộ Y tế ban hành Công văn số 6923/BYT-MT về việc Cập nhật bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 tại khách sạn thực hiện cách ly y tế
12/11/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Dịch COVID-19 có diễn biến mới, Thủ tướng ban hành Công điện khẩnDịch bệnh nCovid-19TinHuy KhôiDịch COVID-19 có diễn biến mới, Thủ tướng ban hành Công điện khẩn/PublishingImages/2020-12/covid_Key_03122020143822.jpg
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 2/12/2020 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19
12/3/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19Dịch bệnh nCovid-19; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiTăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Công văn số 1666/TTg-KGVX ngày 26/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, Công điện số 1852/CĐ-BCĐ ngày 30/11/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc tăng cường giám sát và quản lý người nhập cảnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:
12/2/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Điều chỉnh, phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán công trình, nguồn sắp xếp nhà đất theo nghị định 167/2017/NĐ-CPThực hiện Ngân sáchTinHuy KhôiĐiều chỉnh, phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán công trình, nguồn sắp xếp nhà đất theo nghị định 167/2017/NĐ-CP/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định về việc Điều chỉnh, phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán công trình, nguồn sắp xếp nhà đất theo nghị định 167/2017/NĐ-CP
11/25/2020 8:00 PMNoĐã ban hành
Xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020 - 2021Thông báoTinHuy KhôiXét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020 - 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố thông báo về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020 - 2021 (thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 07/12/2020)
11/6/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Giao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường, xã năm 2020Thực hiện Ngân sáchTinHuy KhôiGiao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường, xã năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố ban hành quyết định về việc giao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường, xã năm 2020
11/3/2020 10:00 PMNoĐã ban hành
Kết quả phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020Thông báoTinHuy KhôiKết quả phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hội đồng xét tuyển viên chức Thành phố thông báo Kết quả phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020
10/16/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2020Thực hiện Ngân sáchTinHuy KhôiCông bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định về việc Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2020
10/15/2020 8:00 PMNoĐã ban hành
Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020Thông báoTinHuy KhôiTriệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hội đồng xét tuyển viên chức Thành phố thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020
10/8/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020Thông báoTinHuy KhôiKết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hội đồng xét tuyển viên chức Thành phố thông báo Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020
10/2/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020Thực hiện Ngân sáchTinHuy KhôiGiao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020
9/23/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020Thực hiện Ngân sáchTinHuy KhôiGiao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020
9/23/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Chương trình hành động về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại trong năm 2020Chiến lược phát triển; Văn bản chỉ đạo điều hành; Quy hoạch Đầu tưTinHuy KhôiChương trình hành động về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại trong năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố ban hành Chương trình hành động về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại trong năm 2020
9/15/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Tạm dừng các hoạt động karaoke bao gồm các hình thức hát với nhau, loa di động trên địa bàn thành phốDịch bệnh nCovid-19; Thông báo; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiTạm dừng các hoạt động karaoke bao gồm các hình thức hát với nhau, loa di động trên địa bàn thành phố/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Thông báo số 5905/TB-VP ngày 17/8/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh về thông báo kết luận tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh, UBND Thành phố thông báo tạm dừng các hoạt động karaoke bao gồm các hình thức hát với nhau, loa di động trên địa bàn thành phố
8/21/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cưVăn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiĐẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Công văn số 2435/VPBCD ngày 17/7/2020 của Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ
8/14/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Người dân Tây Ninh cần cài đặt ứng dụng Bluezone để nhận cảnh báo đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19Dịch bệnh nCovid-19TinHuy KhôiNgười dân Tây Ninh cần cài đặt ứng dụng Bluezone để nhận cảnh báo đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19/PublishingImages/2020-08/bluezone_Key_10082020091208.jpg
Bluezone - Ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19
8/10/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố năm 2020Thông báoTinHuy KhôiThông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố năm 2020/PublishingImages/2020-08/tuyen cc_Key_05082020082719.jpg
Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố năm 2020
8/5/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố và Nhân dân Thành phố năm 2020Thông báo; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiKế hoạch tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố và Nhân dân Thành phố năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 30 tháng 7 năm 2020, Thành ủy Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 02-KH/TU về việc tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố và Nhân dân Thành phố năm 2020
8/4/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Khuyến cáo 9 biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mớiDịch bệnh nCovid-19Bài viếtHuy KhôiKhuyến cáo 9 biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Theo diễn biến của dịch bệnh hiện nay, Bộ Y tế xây dựng khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hình mới.
8/1/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà NẵngDịch bệnh nCovid-19; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiKhẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 31/7/2020, UBND Thành phố ban hành Công văn 824/UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị Thành phố, UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
8/1/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo tạm dừng tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông báo; Dịch bệnh nCovid-19TinHuy KhôiThông báo tạm dừng tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 31/7/2020, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 1315/SVHTTDL-QLTDTT về việc tạm dừng tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
7/31/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19Dịch bệnh nCovid-19; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiThực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Công văn số 1676/UBND-VHXH, ngày 25/7/2020 của UBND tỉnh về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (TB253), Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị Thành phố và UBND các xã, phường thực hiện một số nhiệm vụ.
7/31/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phốDịch bệnh nCovid-19; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiTiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 30/7/2020, UBND Thành phố ban hành Công văn số 816/UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị Thành phố, UBND phường, xã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố
7/30/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo khẩn số 18 - Bộ Y tếDịch bệnh nCovid-19TinHuy KhôiThông báo khẩn số 18 - Bộ Y tế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tối 29/7, Bộ Y tế phát đi Thông báo khẩn số 18 và đề nghị những người đã đến những địa điểm dưới đây cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.
7/30/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây NinhDịch bệnh nCovid-19; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiTiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020-07/2_Key_30072020112329.png
Ngày 29/7/2020, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 1713/UBND-VHXH chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
7/30/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Kết quả thi vòng 2 và Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020Thông báoTinHuy KhôiKết quả thi vòng 2 và Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020/PublishingImages/2020-07/tuyen cc_Key_31072020093512.jpg
 ​Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020, thông báo Kết quả thi vòng 2 và Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển như sau:
7/28/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next