Thông Tin Cần Biết - Dự toán Ngân sách
 
Nghị quyết của HĐND Thành phố về việc dự toán Thu ngân sách trên địa bàn; Thu, chi ngân sách địa phương năm 2020
 
Nghị quyết HĐND Thành phố về việc Phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
 
HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, ngày 13/12/2019 về việc thông qua dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2020
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020NewThực hiện Ngân sáchTinHuy KhôiCông bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND, ngày 07/7/2020 về việc Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của ngân sách Thành phố
7/9/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo kết quả vòng 1 trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020Thông báoTinHuy KhôiThông báo kết quả vòng 1 trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020/PublishingImages/2020-06/tuyen cc_Key_12062020204552.jpg
Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020 thống nhất thông báo kết quả vòng 1 trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020
6/12/2020 9:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương”Thông báoBài viếtHuy KhôiKế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương”/PublishingImages/2020-05/ba den_Key_12052020111834.png
Ngày 6/3, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 374-KH/BTGTW về tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Tự hào một dải biên cương”
5/12/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo tình hình công khai Tài chinh theo Thông tư 10Thực hiện Ngân sáchTinHuy KhôiBáo cáo tình hình công khai Tài chinh theo Thông tư 10/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố báo cáo tình hình công khai Tài chính theo Thông tư 10/2005/TT-BTC, ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính
5/11/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIVThông báo; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiThông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV/PublishingImages/2020-05/thong bao_Key_05052020161619.png
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn thế giới, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh không tổ chức tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. mà tổ chức lấy ý kiến cử tri qua các phương tiện thông tin đại chúng
5/5/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
Cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone - Khẩu trang điện tửDịch bệnh nCovid-19; Thông báo; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiCài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone - Khẩu trang điện tử/PublishingImages/2020-04/bluezone_Key_28042020144541.jpg
Thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg, ngày 24/4/2020 của thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 06/CT-UBND, ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Căn cứ Công văn số 475/TTH-VP, ngày 24/4/2020 của Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và truyền thông về việc hỗ trợ tuyên truyền về ứng dụng Bluezone.
4/28/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19Dịch bệnh nCovid-19; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiQuy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19/PublishingImages/2020-04/chinh sach_Key_28042020153321.jpg
Ngày 24/4/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
4/26/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19Dịch bệnh nCovid-19; Thông báo; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiTiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố ban hành Công văn số 378/UBND, ngày 16/4/2020 về việc đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND phường xã trên địa bàn Thành phố thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
4/17/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai dịch vụ thanh toán trên môi trường điện tửVăn bản chỉ đạo điều hành; Thông báoTinHuy KhôiTriển khai dịch vụ thanh toán trên môi trường điện tử/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 14/4/2020, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 759/UBND-HCC về việc Triển khai dịch vụ thanh toán các loại phí, lệ phí cho các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
4/15/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấpVăn bản chỉ đạo điều hành; Dịch bệnh nCovid-19TinHuy KhôiTriển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 24/3/2020, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 561/KH-UBND về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp
3/27/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo tạm dừng hoạt động các dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây NinhDịch bệnh nCovid-19; Thông báo; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiThông báo tạm dừng hoạt động các dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 26/3/2020, UBND Tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 595/UBND-VHXH chỉ đạo về việc tạm dừng hoạt động các dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
3/27/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo tạm dừng hoạt động các dịch vụ vui chơi, giải tríDịch bệnh nCovid-19; Thông báoTinHuy KhôiThông báo tạm dừng hoạt động các dịch vụ vui chơi, giải trí/PublishingImages/2020-03/2_Key_25032020074344.png
Thông báo tạm dừng hoạt động các dịch vụ: chiếu phim, quán bar, massage, xông hơi, karaoke, vũ trường, hát với nhau, internet, trò chơi điện tử (online và offline) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ ngày 21/3/2020 đến hết ngày 19/4/2020
3/21/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Khuyến cáo đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách Dịch bệnh nCovid-19TinHuy KhôiKhuyến cáo đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Khuyến cáo đeo khẩu trang đúng cách phòng, chống lây nhiễm viêm đường hô hấp cấp nCovid-19
3/20/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Thực hiện khai báo y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19Dịch bệnh nCovid-19; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiThực hiện khai báo y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện khai báo y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
3/19/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Phân khai kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020, nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu cho Thành phố (đợt 2)Thực hiện Ngân sách; Quy hoạch Đầu tưTinHuy KhôiPhân khai kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020, nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu cho Thành phố (đợt 2)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020, nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu cho Thành phố (đợt 2)
3/18/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19Dịch bệnh nCovid-19; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiTăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
3/14/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Giao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường xã năm 2020Thực hiện Ngân sáchTinHuy KhôiGiao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường xã năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định về việc giao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường xã năm 2020
3/13/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN quý I năm 2020Thực hiện Ngân sáchTinHuy KhôiKết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN quý I năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN quý I năm 2020 và ước thực hiện quý II năm 2020
3/6/2020 10:00 PMNoĐã ban hành
Về việc chi chuyển nguồn ngân sách năm 2019 sang năm 2020Thực hiện Ngân sáchTinHuy KhôiVề việc chi chuyển nguồn ngân sách năm 2019 sang năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND, ngày 27/02/202 về việc chi chuyển nguồn ngân sách năm 2019 sang năm 2020
2/28/2020 10:00 PMNoĐã ban hành
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; Quyết toán thu, chi NSĐP năm 2018Quyết toán Ngân sáchTinHuy KhôiNghị quyết phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; Quyết toán thu, chi NSĐP năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ngày 25/6/2019 của HĐND Thành phố khóa XI, kỳ họp thứ 9 phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; Quyết toán thu, chi NSĐP năm 2018
12/14/2019 11:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Thành phốChiến lược phát triển; Quy hoạch Đầu tưTinHuy KhôiKế hoạch thực hiện đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Thành phố/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nghị quyết HĐND Thành phố về Kế hoạch thực hiện đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Thành phố
12/14/2019 10:00 PMNoĐã ban hành
Dự toán Thu ngân sách trên địa bàn; Thu, chi ngân sách địa phương năm 2020Dự toán Ngân sáchTinHuy KhôiDự toán Thu ngân sách trên địa bàn; Thu, chi ngân sách địa phương năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nghị quyết của HĐND Thành phố về việc dự toán Thu ngân sách trên địa bàn; Thu, chi ngân sách địa phương năm 2020
12/14/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Phân bổ ngân sách địa phương năm 2020Dự toán Ngân sáchTinHuy KhôiPhân bổ ngân sách địa phương năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nghị quyết HĐND Thành phố về việc Phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
12/14/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (giai đoạn 2021 - 2025) nguồn vốn ngân sách Thành phốChiến lược phát triển; Quy hoạch Đầu tưTinHuy KhôiKế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (giai đoạn 2021 - 2025) nguồn vốn ngân sách Thành phố/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND, ngày 13/12/2019 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (giai đoạn 2021 - 2025) nguồn vốn ngân sách Thành phố
12/14/2019 1:00 PMNoĐã ban hành
Dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2020Dự toán Ngân sáchTinHuy KhôiDự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, ngày 13/12/2019 về việc thông qua dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2020
12/14/2019 1:00 PMNoĐã ban hành
Phân khai và giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị để thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị từ nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu cho Thành phốThực hiện Ngân sáchTinHuy KhôiPhân khai và giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị để thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị từ nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu cho Thành phố/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định về việc phân khai và giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị để thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị từ nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu cho Thành phố
11/28/2019 11:00 PMNoĐã ban hành
Đăng ký chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩmThông báo; Thông tin đấu thầuTinHuy KhôiĐăng ký chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phòng Kinh tế Thành phố thông báo về việc giao tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020
10/30/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Tuyên truyền Cuộc thi tìm hiểu "60 năm Chiến thắng Tua Hai"Thông báoTinHuy KhôiTuyên truyền Cuộc thi tìm hiểu "60 năm Chiến thắng Tua Hai"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 1820/KH-UBND, ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm "60 năm Chiến thắng Tua Hai", Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động Cuộc thi tìm hiểu "60 năm Chiến thắng Tua Hai" trên internet và mạng xã hội.
10/23/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trườngVăn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiChủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
10/23/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Phương án bồi thường, hỗ trợ di dời đường dây trung, hạ thế thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT782-ĐT784Thông tin đấu thầuTinHuy KhôiPhương án bồi thường, hỗ trợ di dời đường dây trung, hạ thế thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT782-ĐT784/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ di dời đường dây trung, hạ thế thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT782-D9T784 đoạn ngã ba tuyến tránh QL22 đến ngã tư Tân Bình
10/20/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next