Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông báo thi tuyển công chức cấp xã năm 2021Thông báoTinHuy KhôiThông báo thi tuyển công chức cấp xã năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND thành phố Tây Ninh thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thành phố Tây Ninh năm 2021
9/30/2021 3:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn thành phố Tây NinhThông báoTinHuy KhôiVề việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn thành phố Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Công văn số 3199/UBND-KSTT ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện và trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn thành phố Tây Ninh
9/20/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội 14 ngày trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 00 giờ, ngày 16/8/2021Dịch bệnh nCovid-19; Thông báoTinHuy KhôiTiếp tục thực hiện giãn cách xã hội 14 ngày trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 00 giờ, ngày 16/8/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 15/8/2021, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành công văn 2766/UBND-KGVX về việc Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội 14 ngày trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 00 giờ, ngày 16/8/2021
8/15/2021 10:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch tổ chức đón người dân Tây Ninh hiện đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về địa phương trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TtgThông báo; Dịch bệnh nCovid-19TinHuy KhôiKế hoạch tổ chức đón người dân Tây Ninh hiện đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về địa phương trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-Ttg/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 13/8/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2755/KH-TBHC về việc tổ chức đón người dân Tây Ninh hiện đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về địa phương trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-Ttg
8/14/2021 9:00 PMYesĐã ban hành
Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 thành phố Tây NinhQuy hoạch Đầu tư; Thông báoTinHuy KhôiLấy ý kiến dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 thành phố Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND thành phố Tây Ninh tổ chức lấy ý kiến tổ chức và công dân dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 thành phố Tây Ninh
8/13/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Hoạt động dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hóa thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ tại các khu vực trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông báoTinHuy KhôiHoạt động dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hóa thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ tại các khu vực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 11/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2714/UBND-KT về việc quản lý hoạt động dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hóa thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ tại các khu vực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
8/12/2021 10:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và các Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh trong 14 ngày, kể từ ngày 18/7/2021Dịch bệnh nCovid-19; Thông báoTinHuy KhôiThông báo về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và các Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh trong 14 ngày, kể từ ngày 18/7/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 2379/UBND-KSTT, ngày 18/7/2021 về việc giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch bệnh
7/18/2021 9:00 PMYesĐã ban hành
Thực hiện giãn cách xã hội 14 ngày trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 00 giờ, ngày 18/7/2021Dịch bệnh nCovid-19; Thông báoTinHuy KhôiThực hiện giãn cách xã hội 14 ngày trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 00 giờ, ngày 18/7/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang ở mức nguy cơ rất cao; đã  xuất hiện các ổ dịch chưa rõ nguồn lây, có khả năng lan rộng trong cộng đồng. Thực hiện Công văn số 969/TTg-KGVX, ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; để kịp thời khoanh vùng, dập dịch, khống chế sự lây lan dịch bệnh trên diện rộng, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội 14 ngày trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 00 giờ, ngày 18/7/2021, đối với các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg tiếp tục thực hiện 14 ngày theo tinh thần công văn này.
7/17/2021 9:00 PMYesĐã ban hành
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới từ năm 2011-2020 của thành phố Tây NinhThông báoTinHuy KhôiLấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới từ năm 2011-2020 của thành phố Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố Tây Ninh góp ý dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới từ năm 2011-2020 của thành phố Tây Ninh (thời hạn lấy ý kiến từ 15/7/2021 - 30/7/2021)
7/15/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15/CT-TTg trên địa bàn tỉnh và giãn cách xã hội ở một số địa phương theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủDịch bệnh nCovid-19; Thông báo; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiÁp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15/CT-TTg trên địa bàn tỉnh và giãn cách xã hội ở một số địa phương theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đã xuất hiện các ca lây nhiễm, ổ dịch trong cộng đồng tại một số địa phương. Để bảo đảm khống chế kịp thời dịch bệnh không để lây lan rộng ra cộng đồng, trong khu công nghiệp, bảo đảm an toàn, sức khỏe, tính mạng của người dân, cũng như không làm đứt gãy chuỗi sản xuất thực hiện mục tiêu kép, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó có việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15/CT-TTg trên địa bàn tỉnh và giãn cách xã hội ở một số địa phương theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
7/14/2021 9:00 PMYesĐã ban hành
Về việc đặt lịch hẹn giải quyết thủ tục hành chính  tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố và phường, xãThông báo; Dịch bệnh nCovid-19TinHuy KhôiVề việc đặt lịch hẹn giải quyết thủ tục hành chính  tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố và phường, xã/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia thực hiện thủ tục hành chính, đề nghị cá nhân, tổ chức thực hiện đặt lịch hẹn giải quyết thủ tục hành chính  tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố và phường, xã
7/14/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác về Tây NinhDịch bệnh nCovid-19; Thông báoTinHuy KhôiHướng dẫn công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác về Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 7/7/2021, Sở Y tế Tây Ninh ban hành Công văn số 2775/SYT-NV về việc hướng dẫn công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác về Tây Ninh
7/8/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Thực hiện đăng ký điểm kiểm dịch quét mã “QRCode” khai báo y tế tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Y tếDịch bệnh nCovid-19; Thông báoTinHuy KhôiThực hiện đăng ký điểm kiểm dịch quét mã “QRCode” khai báo y tế tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Y tế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Công văn số 1658/UBND-KGVX, ngày 28/5/2021 về việc tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 847/STTTT-CNTTBCVT, ngày 01/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đăng ký điểm kiểm dịch quét mã “QRCode” khai báo y tế tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Y tế;
6/2/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Vận động hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19Thông báo; Dịch bệnh nCovid-19TinHuy KhôiVận động hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tây Ninh thiết tha kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân, các mạnh thường quân trong và ngoài Thành phố quyên góp và ủng hộ cho cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
6/2/2021 11:00 AMYesĐã ban hành
Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biều Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026Công tác bầu cử; Thông báoTinHuy KhôiCông bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biều Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ủy ban Bầu cử thành phố Tây Ninh ban hành Nghị quyết số 67/NQ-UBBC, ngày 28/5/2021 về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biều Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
6/1/2021 12:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo khẩn: Tiếp tục tạm dừng các hoạt động theo Công văn số 1386/UBND-KGVX ngày 10/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnhDịch bệnh nCovid-19; Thông báo; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiThông báo khẩn: Tiếp tục tạm dừng các hoạt động theo Công văn số 1386/UBND-KGVX ngày 10/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tạm dừng thêm các hoạt động thể thao: bóng đá, bóng chuyền, tennis; tạm dừng các nghi lễ tôn giáo tập trung trên 20 người (khuyến khích thực hiện nghi lễ tôn giáo bằng hình thức trực tuyến) kể từ 00 giờ ngày 29/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

5/29/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Hướng dẫn quy trình bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội Khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Công tác bầu cửTinHuy KhôiHướng dẫn quy trình bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội Khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của toàn dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí nguyện vọng của Nhân dân tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực Nhà nước địa phương
5/21/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Hủy kết quả trúng tuyển viên chức và công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả thấp hơn liền kề trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021 của UBND thành phố Tây NinhThông báoTinHuy KhôiHủy kết quả trúng tuyển viên chức và công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả thấp hơn liền kề trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021 của UBND thành phố Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 11/5/2021, Sở Nội vụ Tây Ninh ban hành Quyết định số 130/QĐ-SNV về việc hủy kết quả trúng tuyển viên chức và công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả thấp hơn liền kề trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021 của UBND thành phố Tây Ninh
5/12/2021 4:00 PMYesĐã ban hành
Tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, các điểm kinh doanh dịch vụ internet, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, hoạt động massage, xông hơi kể từ 0 giờ 00 ngày 05/5/2021 đến khi có thông báo mớiDịch bệnh nCovid-19; Văn bản chỉ đạo điều hành; Thông báoTinHuy KhôiTạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, các điểm kinh doanh dịch vụ internet, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, hoạt động massage, xông hơi kể từ 0 giờ 00 ngày 05/5/2021 đến khi có thông báo mới/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 1298/UBND-KGVX, ngày 03/5/2021 chỉ đạo về việc thực hiện nghiêm các biện phòng, chống dịch và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19
5/4/2021 5:00 PMYesĐã ban hành
Tăng cường các biện pháp an toàn, phòng chống dịch Covid-19, thực hiện ếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịchDịch bệnh nCovid-19; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiTăng cường các biện pháp an toàn, phòng chống dịch Covid-19, thực hiện ếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan đơn vị thành phố, UBND phường xã thực hiện tăng cường các biện pháp an toàn, phòng chống dịch Covid-19, thực hiện ếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
4/29/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD gắn chíp điện tửThông báo; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiĐẩy nhanh tiến độ cấp CCCD gắn chíp điện tử/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD gắn chíp điện tử trên địa bàn thành phố Tây Ninh, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Chủ tịch MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND phường xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.
4/28/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây NinhDịch bệnh nCovid-19; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiTăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 24/4/2021, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 1217/UBND-KGVX chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
4/27/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình lập, niêm yết danh sách cử tri và xét kiếu nại, tố cáo (từ ngày 14/4/2021 - 21/4/2021)Công tác bầu cửTinHuy KhôiTình hình lập, niêm yết danh sách cử tri và xét kiếu nại, tố cáo (từ ngày 14/4/2021 - 21/4/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBBC thành phố Tây Ninh báo cáo tình hình lập, niêm yết danh sách cử tri và xét kiếu nại, tố cáo (từ ngày 14/4/2021 - 21/4/2021)
4/23/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Trang hoàng đường phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Công tác bầu cử; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiTrang hoàng đường phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố ban hành công văn số 373/UBND, ngày 09/4/2021 chỉ đạo về việc trang hoàng đường phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
4/10/2021 1:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn một số nội dung liên quan việc lập danh sách cử tri và thẻ cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026Công tác bầu cửTinHuy KhôiHướng dẫn một số nội dung liên quan việc lập danh sách cử tri và thẻ cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026/PublishingImages/2021-04/36_Key_26042021101544.jpg
Ủy ban Bầu cử thành phố Tây Ninh hướng dẫn một số nội dung liên quan việc lập danh sách cử tri và thẻ cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026
4/6/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Chuyển đổi số những gì ?Chuyển đổi sốBài viếtHuy KhôiChuyển đổi số những gì ?/PublishingImages/2021-04/cds2_Key_26042021094952.jpg
Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện. Chuyển đổi số chỉ thành công khi trở thành chiến lược cốt lõi, thay vì là nỗ lực riêng biệt, chuyển đổi số phải bao trùm lên mọi hoạt động, mọi bước đi của tổ chức
3/26/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
16 MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026Công tác bầu cửTinHuy Khôi16 MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026/PublishingImages/2021-03/bc1_Key_15032021094357.jpg
Để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG. Kế hoạch này đã nêu rõ 16 mốc thời gian quan trọng trong kỳ bầu cử này
3/15/2021 9:00 AMYesĐã ban hành
Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026Công tác bầu cửTinHuy KhôiSố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026/PublishingImages/2021-04/28_Key_26042021102918.jpg
UBBC thành phố Tây Ninh ban hành quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026
2/27/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Chuyển đổi số là gì ?Chuyển đổi sốBài viếtHuy KhôiChuyển đổi số là gì ?/PublishingImages/2021-04/cds1_Key_26042021092158.jpg
Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.
2/26/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Hướng dẫn các loại mẫu, hồ sơ bầu cư đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- -2026Công tác bầu cửTinHuy KhôiHướng dẫn các loại mẫu, hồ sơ bầu cư đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- -2026/PublishingImages/2021-04/13_Key_26042021100511.jpg
Ủy ban Bầu cử thành phố Tây Ninh hướng dẫn in ấn các biểu mẫu, tài liệu và vật dụng phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- -2026
2/25/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next