Thông Tin Cần Biết - Thông báo
 
Hội đồng xét tuyển viên chức Thành phố thông báo Kết quả phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020
 
Hội đồng xét tuyển viên chức Thành phố thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020
 
Hội đồng xét tuyển viên chức Thành phố thông báo Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020
 
Thực hiện Thông báo số 5905/TB-VP ngày 17/8/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh về thông báo kết luận tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh, UBND Thành phố thông báo tạm dừng các hoạt động karaoke bao gồm các hình thức hát với nhau, loa di động trên địa bàn thành phố
 
Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố năm 2020
 
Ngày 30 tháng 7 năm 2020, Thành ủy Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 02-KH/TU về việc tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố và Nhân dân Thành phố năm 2020
 
Ngày 31/7/2020, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 1315/SVHTTDL-QLTDTT về việc tạm dừng tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 
​Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020, thông báo Kết quả thi vòng 2 và Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển như sau:
 
Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020 thống nhất thông báo kết quả vòng 1 trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020
 
Ngày 6/3, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 374-KH/BTGTW về tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Tự hào một dải biên cương”
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Kết quả phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020NewThông báoTinHuy KhôiKết quả phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hội đồng xét tuyển viên chức Thành phố thông báo Kết quả phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020
10/16/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020Thông báoTinHuy KhôiTriệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hội đồng xét tuyển viên chức Thành phố thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020
10/8/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020Thông báoTinHuy KhôiKết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Hội đồng xét tuyển viên chức Thành phố thông báo Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố năm 2020
10/2/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020NewThực hiện Ngân sáchTinHuy KhôiGiao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020
9/23/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020NewThực hiện Ngân sáchTinHuy KhôiGiao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020
9/23/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Tạm dừng các hoạt động karaoke bao gồm các hình thức hát với nhau, loa di động trên địa bàn thành phốDịch bệnh nCovid-19; Thông báo; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiTạm dừng các hoạt động karaoke bao gồm các hình thức hát với nhau, loa di động trên địa bàn thành phố/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Thông báo số 5905/TB-VP ngày 17/8/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh về thông báo kết luận tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh, UBND Thành phố thông báo tạm dừng các hoạt động karaoke bao gồm các hình thức hát với nhau, loa di động trên địa bàn thành phố
8/21/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cưVăn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiĐẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Công văn số 2435/VPBCD ngày 17/7/2020 của Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ
8/14/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Người dân Tây Ninh cần cài đặt ứng dụng Bluezone để nhận cảnh báo đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19Dịch bệnh nCovid-19TinHuy KhôiNgười dân Tây Ninh cần cài đặt ứng dụng Bluezone để nhận cảnh báo đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19/PublishingImages/2020-08/bluezone_Key_10082020091208.jpg
Bluezone - Ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19
8/10/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố năm 2020Thông báoTinHuy KhôiThông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố năm 2020/PublishingImages/2020-08/tuyen cc_Key_05082020082719.jpg
Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố năm 2020
8/5/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố và Nhân dân Thành phố năm 2020Thông báo; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiKế hoạch tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố và Nhân dân Thành phố năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 30 tháng 7 năm 2020, Thành ủy Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 02-KH/TU về việc tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố và Nhân dân Thành phố năm 2020
8/4/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Khuyến cáo 9 biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mớiDịch bệnh nCovid-19Bài viếtHuy KhôiKhuyến cáo 9 biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Theo diễn biến của dịch bệnh hiện nay, Bộ Y tế xây dựng khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hình mới.
8/1/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà NẵngDịch bệnh nCovid-19; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiKhẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 31/7/2020, UBND Thành phố ban hành Công văn 824/UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị Thành phố, UBND các xã, phường khẩn trương thực hiện rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
8/1/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo tạm dừng tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông báo; Dịch bệnh nCovid-19TinHuy KhôiThông báo tạm dừng tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 31/7/2020, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 1315/SVHTTDL-QLTDTT về việc tạm dừng tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
7/31/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19Dịch bệnh nCovid-19; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiThực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Công văn số 1676/UBND-VHXH, ngày 25/7/2020 của UBND tỉnh về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (TB253), Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị Thành phố và UBND các xã, phường thực hiện một số nhiệm vụ.
7/31/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phốDịch bệnh nCovid-19; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiTiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 30/7/2020, UBND Thành phố ban hành Công văn số 816/UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị Thành phố, UBND phường, xã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố
7/30/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo khẩn số 18 - Bộ Y tếDịch bệnh nCovid-19TinHuy KhôiThông báo khẩn số 18 - Bộ Y tế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tối 29/7, Bộ Y tế phát đi Thông báo khẩn số 18 và đề nghị những người đã đến những địa điểm dưới đây cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.
7/30/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây NinhDịch bệnh nCovid-19; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiTiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2020-07/2_Key_30072020112329.png
Ngày 29/7/2020, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 1713/UBND-VHXH chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
7/30/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Kết quả thi vòng 2 và Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020Thông báoTinHuy KhôiKết quả thi vòng 2 và Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020/PublishingImages/2020-07/tuyen cc_Key_31072020093512.jpg
 ​Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020, thông báo Kết quả thi vòng 2 và Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển như sau:
7/28/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo khẩn số 16 của Bộ Y tếDịch bệnh nCovid-19TinHuy KhôiThông báo khẩn số 16 của Bộ Y tế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo khẩn số 16 của Bộ Y tế ngày 26/7/2020
7/27/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020Thực hiện Ngân sáchTinHuy KhôiCông bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND, ngày 07/7/2020 về việc Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của ngân sách Thành phố
7/9/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo kết quả vòng 1 trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020Thông báoTinHuy KhôiThông báo kết quả vòng 1 trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020/PublishingImages/2020-06/tuyen cc_Key_12062020204552.jpg
Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020 thống nhất thông báo kết quả vòng 1 trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2020
6/12/2020 9:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương”Thông báoBài viếtHuy KhôiKế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương”/PublishingImages/2020-05/ba den_Key_12052020111834.png
Ngày 6/3, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 374-KH/BTGTW về tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “Tự hào một dải biên cương”
5/12/2020 12:00 PMYesĐã ban hành
Báo cáo tình hình công khai Tài chinh theo Thông tư 10Thực hiện Ngân sáchTinHuy KhôiBáo cáo tình hình công khai Tài chinh theo Thông tư 10/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố báo cáo tình hình công khai Tài chính theo Thông tư 10/2005/TT-BTC, ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính
5/11/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIVThông báo; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiThông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV/PublishingImages/2020-05/thong bao_Key_05052020161619.png
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn thế giới, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh không tổ chức tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. mà tổ chức lấy ý kiến cử tri qua các phương tiện thông tin đại chúng
5/5/2020 5:00 PMYesĐã ban hành
 Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mớiDịch bệnh nCovid-19; Văn bản chỉ đạo điều hànhBài viếtHuy Khôi Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
5/3/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone - Khẩu trang điện tửDịch bệnh nCovid-19; Thông báo; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiCài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone - Khẩu trang điện tử/PublishingImages/2020-04/bluezone_Key_28042020144541.jpg
Thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg, ngày 24/4/2020 của thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 06/CT-UBND, ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Căn cứ Công văn số 475/TTH-VP, ngày 24/4/2020 của Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và truyền thông về việc hỗ trợ tuyên truyền về ứng dụng Bluezone.
4/28/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19Dịch bệnh nCovid-19; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiQuy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19/PublishingImages/2020-04/chinh sach_Key_28042020153321.jpg
Ngày 24/4/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
4/26/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19Dịch bệnh nCovid-19; Thông báo; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiTiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố ban hành Công văn số 378/UBND, ngày 16/4/2020 về việc đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND phường xã trên địa bàn Thành phố thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
4/17/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Triển khai dịch vụ thanh toán trên môi trường điện tửVăn bản chỉ đạo điều hành; Thông báoTinHuy KhôiTriển khai dịch vụ thanh toán trên môi trường điện tử/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 14/4/2020, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 759/UBND-HCC về việc Triển khai dịch vụ thanh toán các loại phí, lệ phí cho các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
4/15/2020 4:00 PMYesĐã ban hành
Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấpVăn bản chỉ đạo điều hành; Dịch bệnh nCovid-19TinHuy KhôiTriển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 24/3/2020, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 561/KH-UBND về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp
3/27/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next