Thông Tin Cần Biết - Thực hành tiết kiệm
 
Báo cáo Đánh giá vê nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản QPPL; rà soát, đánh giá và đề xuất hoàn thiện pháp luật về xử lý đối với hành vi nhũng nhiễu
 
UBND Thành phố Báo cáo sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2018
 
UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấpVăn bản chỉ đạo điều hành; Dịch bệnh nCovid-19TinHuy KhôiTriển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 24/3/2020, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 561/KH-UBND về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp
3/27/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo tạm dừng hoạt động các dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây NinhDịch bệnh nCovid-19; Thông báo; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiThông báo tạm dừng hoạt động các dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 26/3/2020, UBND Tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 595/UBND-VHXH chỉ đạo về việc tạm dừng hoạt động các dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
3/27/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo tạm dừng hoạt động các dịch vụ vui chơi, giải tríDịch bệnh nCovid-19; Thông báoTinHuy KhôiThông báo tạm dừng hoạt động các dịch vụ vui chơi, giải trí/PublishingImages/2020-03/2_Key_25032020074344.png
Thông báo tạm dừng hoạt động các dịch vụ: chiếu phim, quán bar, massage, xông hơi, karaoke, vũ trường, hát với nhau, internet, trò chơi điện tử (online và offline) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ ngày 21/3/2020 đến hết ngày 19/4/2020
3/21/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Khuyến cáo đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách Dịch bệnh nCovid-19TinHuy KhôiKhuyến cáo đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Khuyến cáo đeo khẩu trang đúng cách phòng, chống lây nhiễm viêm đường hô hấp cấp nCovid-19
3/20/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Thực hiện khai báo y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19Dịch bệnh nCovid-19; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiThực hiện khai báo y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện khai báo y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
3/19/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Phân khai kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020, nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu cho Thành phố (đợt 2)NewThực hiện Ngân sách; Quy hoạch Đầu tưTinHuy KhôiPhân khai kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020, nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu cho Thành phố (đợt 2)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020, nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu cho Thành phố (đợt 2)
3/18/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19Dịch bệnh nCovid-19; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiTăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
3/14/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Giao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường xã năm 2020NewThực hiện Ngân sáchTinHuy KhôiGiao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường xã năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định về việc giao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường xã năm 2020
3/13/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN quý I năm 2020NewThực hiện Ngân sáchTinHuy KhôiKết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN quý I năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN quý I năm 2020 và ước thực hiện quý II năm 2020
3/6/2020 10:00 PMNoĐã ban hành
Về việc chi chuyển nguồn ngân sách năm 2019 sang năm 2020NewThực hiện Ngân sáchTinHuy KhôiVề việc chi chuyển nguồn ngân sách năm 2019 sang năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND, ngày 27/02/202 về việc chi chuyển nguồn ngân sách năm 2019 sang năm 2020
2/28/2020 10:00 PMNoĐã ban hành
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; Quyết toán thu, chi NSĐP năm 2018NewQuyết toán Ngân sáchTinHuy KhôiNghị quyết phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; Quyết toán thu, chi NSĐP năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ngày 25/6/2019 của HĐND Thành phố khóa XI, kỳ họp thứ 9 phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; Quyết toán thu, chi NSĐP năm 2018
12/14/2019 11:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Thành phốNewChiến lược phát triển; Quy hoạch Đầu tưTinHuy KhôiKế hoạch thực hiện đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Thành phố/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nghị quyết HĐND Thành phố về Kế hoạch thực hiện đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Thành phố
12/14/2019 10:00 PMNoĐã ban hành
Dự toán Thu ngân sách trên địa bàn; Thu, chi ngân sách địa phương năm 2020NewDự toán Ngân sáchTinHuy KhôiDự toán Thu ngân sách trên địa bàn; Thu, chi ngân sách địa phương năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nghị quyết của HĐND Thành phố về việc dự toán Thu ngân sách trên địa bàn; Thu, chi ngân sách địa phương năm 2020
12/14/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Phân bổ ngân sách địa phương năm 2020NewDự toán Ngân sáchTinHuy KhôiPhân bổ ngân sách địa phương năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nghị quyết HĐND Thành phố về việc Phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
12/14/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Phân khai và giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị để thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị từ nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu cho Thành phốNewThực hiện Ngân sáchTinHuy KhôiPhân khai và giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị để thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị từ nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu cho Thành phố/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định về việc phân khai và giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị để thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị từ nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu cho Thành phố
11/28/2019 11:00 PMNoĐã ban hành
Đăng ký chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩmThông báo; Thông tin đấu thầuTinHuy KhôiĐăng ký chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phòng Kinh tế Thành phố thông báo về việc giao tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020
10/30/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Tuyên truyền Cuộc thi tìm hiểu "60 năm Chiến thắng Tua Hai"Thông báoTinHuy KhôiTuyên truyền Cuộc thi tìm hiểu "60 năm Chiến thắng Tua Hai"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 1820/KH-UBND, ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm "60 năm Chiến thắng Tua Hai", Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động Cuộc thi tìm hiểu "60 năm Chiến thắng Tua Hai" trên internet và mạng xã hội.
10/23/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trườngVăn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiChủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
10/23/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Phương án bồi thường, hỗ trợ di dời đường dây trung, hạ thế thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT782-ĐT784Thông tin đấu thầuTinHuy KhôiPhương án bồi thường, hỗ trợ di dời đường dây trung, hạ thế thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT782-ĐT784/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ di dời đường dây trung, hạ thế thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT782-D9T784 đoạn ngã ba tuyến tránh QL22 đến ngã tư Tân Bình
10/20/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnhVăn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiTăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
10/17/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2019 của ngân sách Thành phố Tây NinhThu chi NSNNTinHuy KhôiCông bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2019 của ngân sách Thành phố Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố bàn hành Quyết định Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2019 của ngân sách Thành phố Tây Ninh
10/12/2019 1:00 PMNoĐã ban hành
Điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch phân khu số 2Quy hoạch Đầu tưTinHuy KhôiĐiều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch phân khu số 2/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch phân khu số 2 "Khu đối ngoại" thành phố Tây Ninh, tỷ lệ 1/2000
10/10/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án lập quy hoạch phân khu 1 quy mô 346,71ha thuộc KDL quốc gia Núi Bà ĐenThông tin đấu thầuTinHuy KhôiKế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án lập quy hoạch phân khu 1 quy mô 346,71ha thuộc KDL quốc gia Núi Bà Đen/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án lập quy hoạch phân khu 1 quy mô 346,71 ha thuộc KDL quốc gia Núi Bà Đen
10/9/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019 - Nguồn vốn ngân sách tỉnhThu chi NSNNTinHuy KhôiCông khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019 - Nguồn vốn ngân sách tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố báo cáo công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019 - Nguồn vốn ngân sách tỉnh
9/29/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ xây dựng nhà máy bảo quản chậm chín, Nhà máy sản xuất đóng hộp nước mãng cầu và cơ sở hạ tầngThông tin đấu thầuTinHuy KhôiPhê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ xây dựng nhà máy bảo quản chậm chín, Nhà máy sản xuất đóng hộp nước mãng cầu và cơ sở hạ tầng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ xây dựng nhà máy bảo quản chậm chín, Nhà máy sản xuất đóng hộp nước mãng cầu và cơ sở hạ tầng (HTX nông nghiệp mãng cầu Thạnh Tân) sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2019-2020
9/25/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo thu, chi NSNN 9 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2019Thu chi NSNNTinHuy KhôiBáo cáo thu, chi NSNN 9 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 9 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2019
9/24/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
HỎI – ĐÁP LUẬT THANH NIÊNBài viếtHuy KhôiHỎI – ĐÁP LUẬT THANH NIÊN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Những câu hỏi liên quan đến Luật Thanh Niên
9/22/2019 10:00 PMNoĐã ban hành
HỎI – ĐÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚYBài viếtHuy KhôiHỎI – ĐÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Câu hỏi liên quan đến Luật Phòng, chống ma túy
9/22/2019 10:00 PMNoĐã ban hành
Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thôngVăn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiTăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố chỉ đạo về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông
9/20/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Đánh giá vê nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản QPPLThực hành tiết kiệmTinHuy KhôiĐánh giá vê nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản QPPL/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo Đánh giá vê nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản QPPL; rà soát, đánh giá và đề xuất hoàn thiện pháp luật về xử lý đối với hành vi nhũng nhiễu
9/1/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next