Thông Tin Cần Biết - Thực hành tiết kiệm
 
UBND Thành phố Báo cáo sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2018
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2019 của ngân sách Thành phố Tây NinhNewThu chi NSNNTinHuy KhôiCông bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2019 của ngân sách Thành phố Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố bàn hành Quyết định Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2019 của ngân sách Thành phố Tây Ninh
10/12/2019 1:00 PMNoĐã ban hành
HỎI – ĐÁP LUẬT THANH NIÊNPhổ biến, giáo dục pháp luậtBài viếtHuy KhôiHỎI – ĐÁP LUẬT THANH NIÊN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Những câu hỏi liên quan đến Luật Thanh Niên
9/22/2019 10:00 PMNoĐã ban hành
HỎI – ĐÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚYPhổ biến, giáo dục pháp luậtBài viếtHuy KhôiHỎI – ĐÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Câu hỏi liên quan đến Luật Phòng, chống ma túy
9/22/2019 10:00 PMNoĐã ban hành
Báo cáo sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2018Thực hành tiết kiệmTinHuy KhôiBáo cáo sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố Báo cáo sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2018
7/25/2019 12:00 AMNoĐã ban hành
Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)Thông báoTinHuy KhôiDự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số
7/18/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước, quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2018Thu chi NSNNTinHuy KhôiNghị quyết phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước, quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
HĐND Thành phố khóa XI, kỳ họp thứ 9 Quyết nghị thống nhất thông qua phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố, quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2018
6/25/2019 12:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2019Thu chi NSNNTinHuy KhôiBáo cáo ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2019
6/19/2019 12:00 AMNoĐã ban hành
Thay đổi địa điểm trụ sở Ban Tiếp công dân Thành phốThông báoTinHuy KhôiThay đổi địa điểm trụ sở Ban Tiếp công dân Thành phố/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Tiếp công dân thành phố Tây Ninh thông báo về việc thay đổi địa điểm trụ sở Ban Tiếp công dân kể từ ngày 10/6/2019
6/11/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông tư 01/2019/TT-BNV, ngày 24 tháng 01 năm 2019Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiThông tư 01/2019/TT-BNV, ngày 24 tháng 01 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
6/11/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông tư 02/2019/TT-BNV, ngày 24 tháng 01 năm 2019Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiThông tư 02/2019/TT-BNV, ngày 24 tháng 01 năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông tư quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
6/11/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 (trường hợp đặc biệt)Thông báoTinHuy KhôiThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 (trường hợp đặc biệt)/PublishingImages/2019-05/thicongchuc_Key_15052019072953.jpg
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh thông báo tuyển dụng viên chức công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh
5/10/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Công bố Quy hoạch Phân khu Đối ngoại (Phân khu 2)Thông báoTinHuy KhôiCông bố Quy hoạch Phân khu Đối ngoại (Phân khu 2)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố thông báo về việc công bố thông tin quy hoạch Phân khu Đối ngoại (phân khu 2) của thành phố Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh (kèm theo Quyết định số 304/QĐ-UBND)
4/23/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN Quý I năm 2019Thu chi NSNNTinHuy KhôiBáo cáo ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN Quý I năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố Báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN Quý I năm 2019
3/23/2019 12:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần (21/01/2019 - 26/01/2019)Lịch công tácTinHuy KhôiLịch công tác tuần (21/01/2019 - 26/01/2019)/PublishingImages/2019-01/lich2_Key_22012019104356.jpg
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND Thành phố từ ngày 21/01/2019 đến ngày 26/01/2019
1/22/2019 11:00 AMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần (14/01/2019 - 18/01/2019)Lịch công tácTinHuy KhôiLịch công tác tuần (14/01/2019 - 18/01/2019)/PublishingImages/2019-01/lich2_Key_15012019083833.jpg
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND Thành phố từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019
1/15/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018Thông báoTinHuy KhôiKết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018/PublishingImages/2019-01/thicongchuc_Key_10012019145541.jpg
UBND Thành phố công bố Quyết định về việc công nhận Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018
1/10/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Lịch công tác tuần (07/01/2019 - 11/01/2019)Lịch công tácTinHuy KhôiLịch công tác tuần (07/01/2019 - 11/01/2019)/PublishingImages/2019-01/lich2_Key_08012019154552.jpg
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố thông báo lịch công tác của Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND Thành phố từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019
1/8/2019 4:00 PMYesĐã ban hành
Nghị quyết về việc dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019Thu chi NSNNTinHuy KhôiNghị quyết về việc dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
HĐND Thành phố khóa XI, kỳ họp thứ 8 Quyết nghị thống nhất thông qua dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019
12/20/2018 11:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo hướng dẫn cách nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại TP.Tây Ninh qua ứng dụng Zalo, dịch vụ Bưu chínhThông báoBài viếtHuy KhôiThông báo hướng dẫn cách nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại TP.Tây Ninh qua ứng dụng Zalo, dịch vụ Bưu chính/PublishingImages/2018-11/icon DVC_Key_12112018141458.jpg
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ trực tuyến qua ứng dụng Zalo và dịch vụ Bưu chính, Bưu chính công ích trong việc giải quyết TTHC của người dân
11/12/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo hướng dẫn cách nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại TP.Tây NinhThông báoBài viếtHuy KhôiThông báo hướng dẫn cách nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại TP.Tây Ninh/PublishingImages/2018-11/icon DVC_Key_12112018111828.jpg
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ trực tuyến trên trang Dịch vụ công trong việc giải quyết TTHC của người dân
11/12/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Các tuyến đường giao thông nông thôn xã Tân Bình (2019 - 2020)Thông tin đấu thầuTinHuy KhôiPhê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Các tuyến đường giao thông nông thôn xã Tân Bình (2019 - 2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Các tuyến đường giao thông nông thôn xã Tân Bình (2019 - 2020)
10/12/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Các tuyến đường giao thông nông thôn xã Thạnh Tân năm 2018Thông tin đấu thầuTinHuy KhôiPhê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Các tuyến đường giao thông nông thôn xã Thạnh Tân năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Các tuyến đường giao thông nông thôn xã Thạnh Tân năm 2018
10/12/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp Đài Truyền thanh Thành phốThông tin đấu thầuTinHuy KhôiPhê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp Đài Truyền thanh Thành phố/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp Đài Truyền thanh Thành phố
10/9/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển giáo viên mầm non năm học 2018-2019Thông báoTinHuy KhôiThông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển giáo viên mầm non năm học 2018-2019/PublishingImages/2018-09/thicongchuc_Key_25092018162417.jpg
Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển giáo viên mầm non năm học 2018-2019
9/25/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Phân khai vốn và danh mục các công trình thực hiện đầu tư, nguồn vốn kết dư ngân sách Thành phố năm 2017, chi sự nghiệp kinh tếThông tin đấu thầuTinHuy KhôiPhân khai vốn và danh mục các công trình thực hiện đầu tư, nguồn vốn kết dư ngân sách Thành phố năm 2017, chi sự nghiệp kinh tế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Phân khai vốn và danh mục các công trình thực hiện đầu tư, nguồn vốn kết dư ngân sách Thành phố năm 2017, chi sự nghiệp kinh tế
9/14/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư công trình: Sửa chữa trụ sở các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủyThông tin đấu thầuTinHuy KhôiĐiều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư công trình: Sửa chữa trụ sở các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư công trình: Sửa chữa trụ sở các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy
9/10/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định chỉ định thầu trong dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh (giai đoạn 1)Thông tin đấu thầuTinHuy KhôiQuyết định chỉ định thầu trong dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh (giai đoạn 1)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố ban hành Quyết định chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn đấu thầu thi công xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải đường 30-4 trong dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh (giai đoạn 1)
9/6/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo về việc Tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018Thông báoTinHuy KhôiThông báo về việc Tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018/PublishingImages/2018-08/thicongchuc_Key_22082018141730.jpg
Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018
8/22/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Cảnh báo mã độc GandCrabThông báoTinHuy KhôiCảnh báo mã độc GandCrab/PublishingImages/2018-04/2_Key_13042018153746.png
UBND Thành phố cảnh báo khẩn cấp virus mã hóa dữ liệu tống tiền GandCrab
4/13/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Danh mục Thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây NinhThông báoTinHuy KhôiDanh mục Thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 700/QĐ-UBND, ngày 28/3/2017 về việc công bố, công khai danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 1538/QĐ-UBND, ngày 06/7/2017 về việc bổ sung danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
8/24/2017 8:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next