Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 16/09/2014, 09:40
Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI cho đảng viên
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/09/2014
Sáng 15-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho 152 đảng viên, công chức, viên chức sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

  Các đảng viên và công chức, viên chức được nghe báo cáo viên triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09-6-2014 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 36 ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết số 32 ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý; nội dung tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 36 ngày 01-7-2014 Bộ Chính trị ban hành về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.


Các đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập

   Sau học tập, các đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục nghiên cứu và tham gia thảo luận tại chi bộ để nắm vững về những chủ trương, chính sách mới của Đảng, từ đó áp dụng vào thực tế ở đơn vị, địa phương mình công tác, đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống.

 Xuân Vũ (Đài Truyền thanh TPTN)Lượt người xem:  Views:   310
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện