Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 06/11/2020, 15:00
Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Tây Ninh thực hiện tốt công tác cải cách hành chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/11/2020 | Huy Khôi
Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Tây Ninh thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đảm bảo giải quyết các thủ tục đúng thời gian quy định, tránh gây phiền hà cho người dân và tổ chức đến liên hệ giải quyết công việc

Thực hiện Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố Tây Ninh.

            Ngay từ đầu năm 2020, lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch  thành phố Tây Ninh đã quan tâm chỉ đạo cán bộ, công chức đơn vị thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đảm bảo giải quyết các thủ tục đúng thời gian quy định, tránh gây phiền hà cho người dân và tổ chức đến liên hệ giải quyết công việc. Kết quả trong 10 tháng đầu năm 2020, Phòng Tài chính – Kế hoạch  thành phố Tây Ninh đã  tiếp nhận và giải quyết 1.740 hồ sơ; trong đó cấp mới: 1.081 sồ sơ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 544 hồ sơ, ngưng kinh doanh 115 hồ sơ. Các hồ sơ tiếp nhận đều được giải quyết trước thời hạn hoặc đúng thời gian quy định, không có hồ sơ trễ hẹn.
Lượt người xem:  Views:   34
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện