Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 06/11/2020, 20:00
PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ TÍCH CỰC THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỂ CHẾ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/11/2020
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Phòng Tư pháp Thành phố chú trọng thực hiện cải cách thể chế, đã tham mưu UBND Thành phố ban hành 36 văn bản; tham mưu Hội đồng PBGDPL ban hành 17 văn bản để chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn nhằm triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của của Tỉnh.

Bên cạnh đó, Phòng còn thẩm định 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố; tiến hành rà soát là 46 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh ban hành; kết quả rà soát như sau: văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung là 04 văn bản, văn bản QPPL hết hiệu lực một phần là 04 văn bản. 

Qua đó nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ

Lượt người xem:  Views:   23
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện