Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 16/03/2021, 12:00
Hội nghị tổng kết Hội đồng Nhân Dân xã Thạnh Tân khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/03/2021 | Huy Khôi
Chiều ngày 15/03, HĐND xã Thạnh Tân tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự hội nghị có ông Nguyễn Công Nghiệp – Phó Trưởng ban pháp chế Thành phố Tây Ninh, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã và các Ban, ngành, đoàn thể cùng các đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021

Được sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hướng dẫn, giám sát của thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân cấp xã đã triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo luật định, thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. HĐND xã Thạnh Tân khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tổng số đại biểu ở đầu nhiệm kỳ: 27 đại biểu/09 nữ. Cuối nhiệm kỳ: 26 đại biểu/09 nữ. Giảm: 01 đại biểu do chuyển công tác sang đơn vị khác.

t31.png

Quang cảnh hội nghị tổng kết HĐND Xã Thạnh Tân khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trong nhiệm kỳ, HĐND xã thực hiện theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Quy chế hoạt động của HĐND. Thường trực HĐND chủ trì, phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức họp liên trực để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức các kỳ họp HĐND xã theo luật định. Đồng thời, qua các bước chuẩn bị đã tổ chức thành công 10 kỳ họp HĐND xã, trong đó: tổ chức 9 kỳ họp thường lệ, 01 kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 3). Tại kỳ họp các báo cáo, tờ trình của kỳ họp đã được chuẩn bị tốt về nội dung và thể thức văn bản và gửi trước cho đại biểu đúng thời gian luật định.

Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã có tất cả 38 ý kiến chất vấn chuyển đến UBND và các cơ quan có chức năng cùng cấp. Đa số các ý kiến chất vấn của đại biểu đã được UBND và các ngành chức năng trả lời tại kỳ họp đầy đủ, đúng trọng tâm nội dung đại biểu đặt ra.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã đã thảo luận và thông qua 76 nghị quyết. Trong đó, có 02 nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật. Nhìn chung, các nghị quyết của HĐND xã đã kịp thời cụ thể hóa Chủ trương, nghị quyết của cấp ủy Đảng, pháp luật của nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Việc soạn thảo và ban hành nghị quyết HĐND đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. Trên cơ sở nghị quyết HĐND, UBND xã đã tập trung chỉ đạo các ngành có liên quan triển khai tổ chức thực hiện; thông qua công tác tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện các nghị quyết HĐND. Mặt khác, Thường trực HĐND, Tổ giám sát của HĐND còn phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức tốt công tác giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết nhằm giúp UBND, ban, ngành, đoàn thể tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân địa phương.

HĐND xã Thạnh Tân luôn xác định hoạt động giám sát có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nội dung nghị quyết HĐND. Hoạt động giám sát được thực hiện dưới nhiều hình thức và nội dung như: Trong nhiệm kỳ, ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND xây dựng Chương trình giám sát đúng theo luật định. HĐND, Thường trực HĐND thành lập đoàn tổ chức giám sát chuyên đề được 37 cuộc gồm những nội dung như: Công tác địa chính về quản lý đất công, quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị; tình hình thực hiện đường giao thông nông thôn; tình hình hoạt động của Ban an toàn giao thông, hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa; công tác cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tuyển quân, công tác chăm lo cho hộ nghèo... Thông qua các hình thức giám sát đã thấy rõ hơn về tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND, qua đó có những kiến nghị, giải pháp thực hiện nhằm khắc phục kịp thời những hạn chế, tồn tại thiếu sót, thực tế đã có tác động thúc đẩy, đôn đốc UBND và các ngành thuộc UBND có trách nhiệm hơn, điều hành thực hiện nghị quyết của HĐND một cách toàn diện hơn. Kết quả hàng năm UBND xã đều hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ trên giao như công tác thu thuế, công tác tuyển quân, xây dựng nhà đại đoàn kết...

Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND xã phối hợp với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN xã tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp (Tỉnh, Thành phố, xã) tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp được 71 cuộc, có 4.272 lượt cử tri tham dự, có 394 ý kiến-kiến nghị của cử tri. Ngoài các kiến nghị của cử tri được đại biểu giải trình tại hội nghị, số ý kiến - kiến nghị được đại biểu ghi nhận, Thường trực HĐND thống nhất với Ban TT.UBMTTQVN xã tổng hợp phân loại ý kiến và báo cáo cho TT.HĐND, Ban TT.UBMTTQVN Thành phố chuyển đến cơ quan thẩm quyền cấp trên giải quyết, đồng thời gởi UBND xã xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

t32.png

HĐND xã khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016-2021

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Chí Thái – PCT. HĐND xã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của HĐND cơ sở đã phát huy vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân. Đồng thời, HĐND xã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ: Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên; tập trung chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức giám sát, nâng cao hiệu quả giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để cử tri hiểu và thực hiện rõ quyền và trách nhiệm của mình.

t33.png

HĐND xã khen thưởng cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016-2021

Nhân dịp này, HĐND xã đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Văn Lâu.

Lượt người xem:  Views:   666
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nội dung

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức sự kiện