GIỚI THIỆU XÃ THẠNH TÂN – THÀNH PHỐ TÂY NINH

 

1. Tổ chức bộ máy hành chính:

- Lãnh đạo UBND xã: Chủ tịch-UBND, Phó Chủ tịch-UBND

- Các ngành chuyên môn: Công an, Quân sự, Văn phòng-Thống kê, Địa chính xây dựng-Nông nghiệp-Môi trường, Văn hóa xã hội, Tư pháp-Hộ tịch, Tài chính-Kế toán, Kế hoạch-Giao thông-Thủy lợi-Nông lâm, Quản lý Trung tâm-VHTT&HTCĐ, Đài Truyền Thanh.

2. Thông tin liên hệ:

- Điện thoại cơ quan: 0276-3839114

- Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Nam, số điện thoại: 0976280878

- Phó Chủ tịch: Ngô Thành Lợi, số điện thoại: 0362733307

- Trưởng Công an: Thiếu tá Lê Minh Tuấn

- Chỉ huy trưởng Quân sự: Võ Xuân Vinh, số điện thoại: 0972876995

3. Địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên:

- Thạnh Tân là một xã thuộc thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Có diện tích 3.888,72 ha, dân số 9.846 người với 2.558 hộ; đông giáp xã Suối đá, huyện Dương Minh Châu; tây giáp xã Trà Vong, huyện Tân Biên; nam giáp xã Tân Bình và phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh; bắc giáp xã Tân Hưng, huyện Tân Châu.

 

- Được hình thành 4 ấp: Thạnh Đông, Thạnh Lợi, Thạnh Trung, Thạnh Hiệp.

Có Núi Bà Đen diện tích 1.654 ha.

- Xã Thạnh Tân có nhiều giai đoạn hình thành và phát triển, có sự chuyển giao địa giới hành chính nhiều lần:

 + Ngày 25/3/1975 được thành lập ấp Thạnh Tân, nay là xã Thạnh Tân.

+ Năm 1978 tách một phần diện tích đất xã Thạnh Tân, để thành lập xã Tân Bình.

+ Ngày 01/4/1994 thực hiện Chỉ thị 364 của Thủ tướng Chính phủ, về phân cấp địa giới hành chính của tỉnh Tây Ninh, tiếp tục chia tách tổ 5 của ấp Thạnh Lợi và ấp Thạnh Hòa của xã Thạnh Tân, chuyển giao xã Tân Hưng, huyện Tân Châu quản lý và thành lập ấp Tân Thạnh và ấp Tân Lợi hiện nay của xã Tân Hưng. Chia tách một phần diện tích đất ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân, chuyển giao cho xã Trà Vong, huyện Tân Biên quản lý và thành lập ấp Trà Hiệp, xã Trà Vong hiện nay.

+ Ngày 16/8/2001 thực hiện Nghị định số 46 của Thủ tướng Chính phủ, về chia cắt địa giới hành chính, huyện Hòa Thành đã bàn giao một số đơn vị hành chính, từ huyện Hòa Thành về thị xã Tây Ninh (nay là thành phố Tây Ninh), trong đó có xã Thạnh Tân.

- Núi Bà Đen được công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

- Chùa Phật Khmer ấp Thạnh Đông được công nhận Di tích văn hóa cấp Tỉnh.

- Lễ hội Quan lớn Trà Vong Tây Ninh, được công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019, của Bộ Văn hóa -Thể thao Du lịch.

  1. Tin tức hoạt động:
  2. Thông tin tuyên truyền:
  3. Quy hoạch phát triển:

    Phấn đấu năm 2019, được trên công nhận xã Thạnh Tân đạt xã Nông thôn mới.

Quy trình, biểu mẫu thủ tục hành chính cấp xã: