THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦYTTTU.png


DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY

 

STT​HỌ VÀ TÊN​CHỨC VỤ, NƠI CÔNG TÁC​
1
Nguyễn Mạnh Hùng
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy
2Phạm Trung Chánh
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Tây Ninh
3
Hồ Tuyết Huỳnh Mai
Phó Chủ tịch HĐND TP.Tây Ninh
4
Lê Thế Hiền
Chủ tịch MTTQVN, Trưởng ban Dân vận Thành ủy
5
Thân Văn Ninh
Chủ nhiệm UBKT Thành ủy
6
Phạm Minh Thắng
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy
​7​Cao Thị Thu
​Trưởng ban Tổ chức Thành ủy
​8​Nguyễn Thị Hoàng Oanh
​Phó Chủ tịch UBND Thành phố
9
Nguyễn Thành Đạt
Chỉ huy trưởng BCHQS Thành phố
10
Nguyễn Vĩnh Hưng
Bí thư Đảng ủy phường 2
11
Trần Văn Luận
Trưởng Công an Thành phố
12
Trần Anh Dũng
Bí thư Đảng ủy Phường IV

 

 VĂN PHÒNG THÀNH ỦY


vptu_072019.png