THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY


TU_0307.pngDANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY

 

STT​HỌ VÀ TÊN​CHỨC VỤ, NƠI CÔNG TÁC​
1
Nguyễn Hồng Thanh
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy
​2​Nguyễn Thị Hồng Loan
​Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
3
Phạm Trung Chánh
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Tây Ninh
4
Hồ Tuyết Huỳnh Mai
Phó Chủ tịch HĐND TP.Tây Ninh
5
Lê Thế Hiền
Chủ tịch MTTQVN, Trưởng ban Dân vận Thành ủy
6
Thân Văn Ninh
Chủ nhiệm UBKT Thành ủy
7
Phạm Minh Thắng
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy
​8​Cao Thị Thu
​Trưởng ban Tổ chức Thành ủy
​9​Nguyễn Thị Hoàng Oanh
​Phó Chủ tịch UBND Thành phố
10
Nguyễn Thành Đạt
Chỉ huy trưởng BCHQS Thành phố
11
Nguyễn Vĩnh Hưng
Bí thư Đảng ủy phường Ninh Sơn
12
Phan Văn Triều
Trưởng Công an Thành phố
13
Trần Anh Dũng
Bí thư Đảng ủy Phường IV

 

 VĂN PHÒNG THÀNH ỦY


VP_TU02_07.png