THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY


Thanhuy_072019.pngDANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY

 

STT​HỌ VÀ TÊN​CHỨC VỤ, NƠI CÔNG TÁC​
1
Nguyễn Mạnh Hùng
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy
2
Thành Từ Dũ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.TN
3
Phạm Trung Chánh
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Tây Ninh
4
Hồ Tuyết Huỳnh Mai
Phó Chủ tịch HĐND TP.Tây Ninh
5
Lê Thế Hiền
Chủ tịch MTTQVN, Trưởng ban Dân vận Thành ủy
6
Thân Văn Ninh
Chủ nhiệm UBKT Thành ủy
7
Phạm Minh Thắng
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy
8
Nguyễn Thành Đạt
Chỉ huy trưởng BCHQS Thành phố
9
Nguyễn Vĩnh Hưng
Bí thư Đảng ủy phường Ninh Sơn
10
Trần Văn Luận
Trưởng Công an Thành phố
11
Trần Anh Dũng
Bí thư Đảng ủy Phường IV

 

 VĂN PHÒNG THÀNH ỦY


vptu_072019.png