Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
169
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
132/2020/NĐ-CP05/03/2020Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Chính phủ
 
231/2020/NĐ-CP05/03/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo TTHC
Chính phủ
 
316/2020/NĐ-CP03/02/2020
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
Chính phủ
 
414/NQ-HĐND13/12/2019Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
HĐND Thành phố
 
517/2019/NQ-HĐND13/12/2019
Về sửa đổi, bổ sung điều 1 của Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 25/6/2019 của HĐND Thành phố "về sửa đổi, bổ sung điều 1 của Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND Thành phố về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2016-2020) nguồn vốn ngân sách thành phố Tây Ninh"
HĐND Thành phố
 
615/NQ-HĐND13/12/2019Về dự toán thu NSNN trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2020
HĐND Thành phố
 
719/2019/NQ-HĐND13/12/2019Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2021 - 2025) nguồn vốn ngân sách thành phố Tây Ninh
HĐND Thành phố
 
816/NQ-HĐND13/12/2019Về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
HĐND Thành phố
 
918/NQ-HĐND13/12/2019Về kế hoạch thực hiện đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Thành phố
HĐND Thành phố
 
1020/NQ-HĐND13/12/2019Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 25/6/2019 của HĐND Thành phố khóa XI, kỳ họp thứ 9 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
HĐND Thành phố
 
1127/NQ-HĐND13/12/2019Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND Thành phố
 
1221/NQ-HĐND13/12/2019Về việc thông qua dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động của HĐND Thành phố năm 2020
HĐND Thành phố
 
1328/NQ-HĐND13/12/2019Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND Thành phố
 
1422/NQ-HĐND13/12/2019Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020
HĐND Thành phố
 
1529/NQ-HĐND13/12/2019Miễn nhiệm Ủy viên UBND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND Thành phố
 
1623/NQ-HĐND13/12/2019Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND Thành phố
 
1731/NQ-HĐND13/12/2019Xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HĐND Thành phố
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa