Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
139
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
145/QĐ-UBND01/08/2019Quyết định về việc khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy từ ngày 01/5/2019 đến ngày 30/6/2019
UBND Thành phố
 
293/QĐ-UBND16/05/2019Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Tây Ninh
UBND Thành phố
 
307/QĐ-UBND10/01/2019
Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố năm 2019
UBND Thành phố
 
42145/QĐ-UBND28/12/2018Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018
UBND Thành phố
 
5365/BC-UBND20/09/2018Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 9 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2018UBND Thành phố
 
649/QĐ-UBND14/09/2018
Về việc khen thưởng đột xuất cho tập thể và cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
UBND Thành phố
 
7352/BC-UBND10/09/2018Báo cáo kết quả thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng Quý III năm 2018UBND Thành phố
 
804/2018/QĐ-UBND04/09/2018
Bãi bỏ Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND thành phố Tây Ninh Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND thành phố Tây Ninh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế Thành phố
UBND Thành phố
 
905/2018/QĐ-UBND04/09/2018Bãi bỏ Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND thành phố Tây Ninh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -Giáo dục thường xuyên Thành phốUBND Thành phố
 
10358/BC-UBND12/08/2018Báo cáo kết quả 07 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI)UBND Thành phố
 
11226/BC-UBND06/06/2018Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 06 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018UBND Thành phố
 
1203/2018/QĐ-UBND14/05/2018
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thành phố
UBND Thành phố
 
13124/BC-UBND05/04/2018Báo cáo tình hình phát triển kinh tế hợp tác và Số liệu, tổ chức đánh giá xếp loại Hợp tác xã nông nghiệp theo Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNTUBND Thành phố
 
1497/BC-UBND15/03/2018Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018UBND Thành phố
 
1598/BC-UBND15/03/2018Báo cáo kết quả đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017UBND Thành phố
 
1602/2018/QĐ-UBND22/01/2018
Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND Thành phố Tây Ninh quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế thành phố Tây Ninh
UBND Thành phố
 
1701/2018/QĐ-UBND04/01/2018Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ thành phố Tây NinhUBND Thành phố
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa