XÃ BÌNH MINH - XÃ NÔNG THÔN MỚI


1. Tổ chức bộ máy

Đảng bộ xã có 16 chi bộ trực thuộc, bao gồm 06 chi bộ ấp, 05 chi bộ trường học, 02 chi bộ doanh nghiệp, 01 chi bộ trạm y tế, 01 chi bộ Quân sự và 01 chi bộ Cơ quan. Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ có 167 đồng chí, chính thức 155 đ/c, dự bị 12 đ/c, Ban Thường vụ có 05 đ/c, Ban Chấp hành có 14 đ/c.

Hiện nay, UBND xã gồm có 01 Chủ tịch và 01 Phó chủ tịch và 02 UVUB (Quân sự và công an), đang sử dụng 10 cán bộ chuyên trách;  công chức 12 người; cán bộ không chuyên trách là 67; hợp đồng 03 cán bộ.

UBND xã Bình Minh được công nhận là xã loại 2. Tình hình thực hiện biên chế tại xã: 41/ 43. Trong đó: CB chuyên trách 10 người, công chức 12 người; Những người hoạt động không chuyên trách 19 người; khuyết 01 Chủ tịch HĐND (kiêm nhiệm), 01 Văn phòng Đảng ủy (hợp đồng).

2. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 504, Trần Văn Trà, ấp Kinh Tế, xã Bình Minh, Thành phố Tây Ninh

Điện thoại: 02763. 822 491  Fax: ………………………………….

Email: xbmtx@tayninh.gov.vn

3. Địa giới hành chính

Xã Bình Minh nằm phía Tây Bắc của Thành phố Tây Ninh cách trung tâm 3,5km, giáp với các đơn vị như sau: Phía Bắc giáp xã Trà Vong huyện Tân Biên, Phía Nam giáp Phường I, Phía Tây giáp xã Đồng Khởi và Thái Bình – Huyện Châu Thành, Phía Nam giáp xã Ninh Sơn, xã Tân Bình.

Trên địa bàn xã có 03 trục đường giao thông chính là QL22B, đường Tỉnh lộ 798 (Trần Văn Trà) và Đường 785- Giồng Cà.

Diện tích tự nhiên 1.949 ha, trong đó đất nông nghiệp là 1.406 ha chiếm 14% diện tích toàn Thành phố; Dân số xã khoảng 8.449 nhân khẩu/2.473 hộ, gồm 6 dân tộc anh em (Kinh, Nùng, Thái, Hoa, Mường, camphuchia) đang sinh sống trên địa bàn xã.

 


I. GIỚI THIỆU CHUNG

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH MINH

     

     

      Địa chỉ: 504, Trần Văn Trà, ấp Kinh Tế, xã Bình Minh, Thành phố Tây Ninh

      Điện thoại: 02763. 822 491  Fax: ………………………………….

      Email: xbmtx@tayninh.gov.vn


1. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH

Hiện nay, UBND xã gồm có 01 Chủ tịch và 01 Phó chủ tịch và 02 UVUB (Quân sự và công an), đang sử dụng 10 cán bộ chuyên trách;  công chức 12 người; cán bộ không chuyên trách là 67; hợp đồng 03 cán bộ.

UBND xã Bình Minh được công nhận là xã loại 2. Tình hình thực hiện biên chế tại xã: 41/ 43. Trong đó: CB chuyên trách 10 người, công chức 12 người; Những người hoạt động không chuyên trách 19 người; khuyết 01 Chủ tịch HĐND (kiêm nhiệm), 01 Văn phòng Đảng ủy (hợp đồng).


2. THÔNG TIN LIÊN HỆ

UBND xã BÌNH MINH, THÀNH PHỐ, TỈNH Tây Ninh

Địa chỉ: 504, Trần Văn Trà, ấp Kinh Tế, xã Bình Minh, Thành phố Tây Ninh

Điện thoại: 02763. 822 491  Fax: ………………………………….

Email: xbmtx@tayninh.gov.vn

3. ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

3.1 Vị trí địa lý

Xã Bình Minh nằm phía Tây Bắc của Thành phố Tây Ninh cách trung tâm 3,5km, giáp với các đơn vị như sau: Phía Bắc giáp xã Trà Vong huyện Tân Biên, Phía Nam giáp Phường I, Phía Tây giáp xã Đồng Khởi và Thái Bình – Huyện Châu Thành, Phía Nam giáp xã Ninh Sơn, xã Tân Bình.

3.2 Diện tích, dân số:

Diện tích tự nhiên 1.949 ha, trong đó đất nông nghiệp là 1.406 ha chiếm 14% diện tích toàn Thành phố;

Dân số xã theo điều tra thống kê năm 2019 khoảng 8.449 nhân khẩu/2.473 hộ, gồm 6 dân tộc anh em (Kinh, Nùng, Thái, Hoa, Mường, Camphuchia) đang sinh sống trên địa bàn xã.

Địa bàn UBND xã Bình Minh được chia thành 6 ấp với 74 tổ dân cư tư quản. Cụ thể:

- Ấp Bình Trung: 79,6 ha với 639 hộ, 2.126 nhân khẩu, phân thành 17 tổ DCTQ

- Ấp Giồng Tre: 324,3 ha với 459 hộ, 1.551 nhân khẩu, phân thành 14 tổ DCTQ

- Ấp Giồng Cà: 729,94 ha với 481 hộ, 1.723 nhân khẩu, phân thành 17 tổ DCTQ

- Ấp Bàu Lùn: 572,16 ha, với 295 hộ, 1.059 nhân khẩu, phân thành 10 tổ DCTQ

- Ấp Kinh Tế: 104,6 ha với 360 hộ, 1.254 nhân khẩu, phân thành 10 tổ DCTQ

- Ấp Đồng Cỏ Đỏ: 138,4 ha với 239 hộ, 736 nhân khẩu, phân thành 6 tổ DCTQ

3.3 Giao thông

Trên địa bàn xã có 03 trục đường giao thông chính là QL22B, đường Tỉnh lộ 798 (Trần Văn Trà) và Đường 785- Giồng Cà.

4. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA.

Xã Bình Minh, Thị xã Tây Ninh (nay là Thành phố Tây Ninh) được thành lập ngày 26 tháng 9 năm 1983 theo Quyết định của Hội đồng Bộ Trưởng số 93/HĐBT ngày 26/9/1981 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Tây Ninh.

Xã Bình Minh được chọn là 01 trong 09 xã điểm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới của tỉnh Tây Ninh. Năm 2014 xã Bình Minh đã được UBND Tỉnh thẩm định đạt xã nông thôn mới và công nhận tại Quyết định số 311/QĐ-UBND, ngày 09/2/2015.

5. TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm công tác xây dựng nông thôn mới 2010 – 2020.

6. THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Ngày 06/8/2019, Phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 12 và kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Hội Trường Trung tâm VHTTHTCĐ xã Bình Minh.


Ngày 07/8/2019 Tổ chức giải bóng đá mini chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2019) chào mừng đại hội Hội liên hiện thanh niên Việt Nam thành phố Tây Ninh nhiệm kỳ 2019 – 2024.


Ngày 09/8/2019, hội nghị sơ kết nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019

Ngày 13/8/2019 Hội cựu chiến binh xã Bình Minh phối hợp Đoàn Thanh niên xã Bình Minh tổ chức hội nghị tuyên truyền an toàn giao thông năm 2019 với 125 lượt người tham dự.


Ngày 23/8/2019, hội nghị diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2019

 

Ngày 25/8/2019, Tịnh xá Ngọc Như và Phật tử Quận 6 Thành phố HCM tổ chức trao 100 phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã Bình Minh

 

Từ ngày 26-30/8/2019, Tổ chức Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2019 tại Hội trường UBND xã Bình Minh.

 

Ngày 28/8/2019 HĐND xã Bình Minh tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường). Tại kỳ họp, đại biểu HĐND xã Bình Minh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND xã Bình Minh nhiệm kỳ 2019 – 2021 đối với bà Hồ Thị Cẩm.


Ngày 12/9/2019, UBND xã tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-2024 với 60 lượt cán bộ, công chức và nhân dân tham dự

 

7. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

Chỉ tiêu 1.1: Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp và dịch vụ.

Chỉ tiêu 1.2: Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường.

Chỉ tiêu 1.3: Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp.

8. QUY TRÌNH, BIỄU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã theo các Quyết định công bố TTHC của tỉnh là 143 thủ tục, với 12 ngành. Cụ thể:  Thương binh xã hội 48 thủ tục; Công thương 01 thủ tục; Văn hóa thể thao du lịch: 04 thủ tục; Nội vụ 15 thủ tục; Giáo dục đào tạo 04 thủ tục; Nông nghiệp và phát triển nông thôn 01 thủ tục; Tài nguyên – Môi trường 11 thủ tục; Tư pháp – Hộ tịch 45 thủ tục; Kế hoạch đầu tư 02 thủ tục; Y tế 01 thủ tục; Thanh tra 09 thủ tục; Dân tộc 03 thủ tục.

Để kịp thời tiếp thu, xử lý các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về tinh thần trách nhiệm, đạo đức văn hóa giao tiếp trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn xã trong việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức theo thẩm quyền, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/06/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh và Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả làm việc trong các cơ quan, đơn vị. Nay Chủ tịch UBND xã thông báo việc thiết lập số điện thoại đường dây nóng cụ thể như sau:

- Ông Trần Thanh Danh, Chủ tịch UBND xã.

Số điện thoại: 02763.822491, di động: 0976235741

- Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó CT UBND xã - Tổ trưởng Tổ Kiểm tra Công vụ xã

Số điện thoại: 02763.822 491, di động: 0399647352

 gptthc_bm.png

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC, THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ BÌNH MINH

1. Bà Hồ Thị Cẩm

     Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

2. Bà Trang Thị Xuân Hạnh

     Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

LÃNH ĐẠO UBND XÃ BÌNH MINH

1. Ông Trần Thanh Danh

      Chức vụ: Phó Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

2. Ông ………… 

      Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

3. Ông Nguyễn Thanh Gươm 

      Chức vụ: Ủy viên Thường vụ, Trưởng công an xã

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ, GIAO DỊCH CHÍNH THỨC

Liên hệ
Địa chỉ: 504, Trần Văn Trà ấp Kinh Tế, xã Bình Minh, Thành phố Tây Ninh

Số điện thoại: 0276. 3 822 491

E-mail: xbmtx@tayninh.gov.vn

IV. DI TÍCH, DANH THẮNG

* Di tích Lịch sử – Văn hóa Căn cứ Biệt động Thị xã Tây Ninh (nay là Thành phố Tây Ninh)

Căn cứ Biệt động Thành phố Tây Ninh, tọa lạc tại ấp Giồng Cà, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Được công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh, tại Quyết định số: 60/QĐ-UBND, ngày 23/2/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, đội Biệt động Thị xã Tây Ninh đã đóng quân ở nhiều nơi nhưng Giồng Cà là đội đứng chân lâu nhất (1970-1975), làm bàn đạp tiến công vào Thị xã để diệt ác phá kiềm. Vì đây là khu rừng rậm rạp lại là vùng ven, đó là yếu tố thuận lợi cho việc che giấu lực lượng về lâu về dài, với những điều kiện đó Giồng Cà trở thành "Căn cứ Biệt động Thị xã".

Năm 1960, quán triệt Nghị quyết 15 của Trung ương, Thị ủy với các tổ chức cơ sở của mình đã khẩn trương phát động quần chúng xây dựng lực lượng thanh niên. Trên tinh thần đó, Thị ủy đã thành lập ra Ban quân sự đồng thời thành lập đội "Cảm tử quân" với 15 đội viên, đây chính là thế hệ thứ nhất, tiền thân của "Đội Biệt động Thị xã" sau này.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đội Biệt động Thị xã Tây Ninh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng trong từng giai đoạn, từ căn cứ đến vùng tranh chấp, từ vùng tạm chiếm đến Thị xã, đâu đâu cũng có cán bộ, chiến sĩ, Đội Biệt động ngày đêm bám trụ, bám địa bàn, diệt ác phá kiềm, phá ấp chiến lược, vận động nhân dân phá ấp chính trị, đánh vào các đồn bót, trụ sở trọng điểm của địch. Từ đó làm thất bại nhiều hoạt động do thám, gián điệp của địch đánh vào căn cứ, mở rộng vùng giải phóng, vùng tranh chấp, bảo vệ đồng bào, bảo vệ căn cứ.

Năm 1961, nhằm nâng cao lực lượng chiến đấu trong tình hình mới, Thị ủy đã đổi tên "Đội Quyết tử" thành "Đội Vũ trang tuyên truyền" do đồng chí Hai Can làm đội trưởng.

Đội Vũ trang tuyên truyền sau khi được bổ sung lực lượng trang bị thêm vũ khí, Đội đã tổ chức nhiều trận tập kích bất ngờ, những trận đánh thọc sâu vào hàng ngũ của địch khiến chúng hoang mang lo sợ, rối loạn hàng ngũ. Tiêu biểu như trận đánh ngày 17/3/1973, đội vũ trang đã tập kích vào trung tâm chiêu hồi diệt 39 tên, bắt sống toàn bộ đội biệt kích đóng ở Quán Cơm, diệt tên Năm Túc, Trưởng ấp Thái Vĩnh Đông, tên Ngộ Trưởng ấp Bình Đông… các trận đánh trên đã làm nức lòng dân Thị xã, tạo tiền đề cho những trận đánh sau này.

Đầu năm 1968 thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy để tăng cường các hoạt động diệt ác, phá kiềm trong nội ô Thị xã và chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn, Thị ủy quyết định thành lập "Tiểu đội Biệt động nữ Thị xã" trực thuộc C2/45. Đội do đồng chí Lê Thị Hai làm đội trưởng và đồng chí Huỳnh Thị Bình chính trị viên. Tiểu đội này hoạt động dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Ba Liên – Thị đội trưởng. Đội có nhiệm vụ bám địa bàn, xây dựng cơ sở vũ trang, tuyên truyền diệt ác.

Đội nữ Biệt động từ khi thành lập đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đã đánh hàng trăm trận lớn nhỏ, nhiều lần đột nhập vào ấp chiến lược, tiêu diệt nhiều tên ác ôn. Đội còn phối hợp với Công an tỉnh, trinh sát của Sư đoàn 9 bám địa bàn… phối hợp với đặc công của Tỉnh đội do đồng chí Song Thao chỉ huy, đánh bót Bình Trung, tiêu diệt 8 tên thu một số súng và mìn…

Đội Biệt động Thị xã Tây Ninh ra đời vừa chiến đấu, vừa trưởng thành theo thời gian của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Dưới ánh sáng của Đảng trong vòng vây ấp ám của nhân dân, Đội Biệt động với chiến thuật "đánh nở hoa trong lòng địch", lối đánh kết hợp nhịp nhàng giữa trong và ngoài, cánh đánh táo bạo, dũng cảm, ở đâu có giặc ở đó có chiến sĩ đội biệt động. Đội Biệt động Thị xã đã trở thành "tấm lá chắn" ngăn chặn, đè bẹp bước chân quân thù.

Tháng 2/1967, trong chiến dịch hành quân Gianxơn-city của địch vào khu căn cứ Bắc Tây Ninh, Đội C2/45 được lệnh nghiên cứu kế hoạch đánh vào trung tâm cố vấn của Mỹ. Sau khi lên kế hoạch, Đội Biệt động Thị xã cùng với hai lực lượng khác là lực lượng vũ trang Châu Thành và du kích xã Thanh Điền đã bất ngờ đánh thẳng vào trung tâm, trận đánh diễn ra chớp nhoáng, chúng không kịp trở tay chống trả. Trận này ta tiêu diệt 14 tên cố vấn Mỹ, thu được một số lượng lớn súng đạn các loại.

Từ ngày 5/5/1968 – 18/6/1968 (Đợt 2 Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968). Đội Biệt động Thị xã đã lấy trung tâm Thị xã làm địa bàn hoạt động, chủ yếu để đánh địch ở hướng Bắc và Tây bắc. Đội đã tổ chức luồn sâu, diệt ác phá kiềm, nhiều trận gây tiếng vang lớn, những trận luồn sâu, diệt ác phá kiềm của Đội Biệt động Thị xã đã thực sự gây hoan mang, dao động trong hàng ngũ địch ở Thị xã Tây Ninh.

Trong năm 1969, diễn ra nhiều trận ác liệt: Tháng 8/1969 Đội nữ Biệt động dùng cối 82 và cối 60 đánh vào dinh Tỉnh trưởng.

Tháng 9/1969 Đội Biệt động Thị xã trên đường đi đánh trung tâm huấn luyện Ngô Tùng Châu, gặp địch tuần tra tại ấp Phú Thái, ta diệt 4 tên, tiếp đó đánh Trung đội cơ động nghĩa quân Thái Hiệp Thạnh trên đường 22, dùng B40 bắn hỏng một xe jeep, diệt 3 tên, bị thương 1 tên.

Tháng 3/1970, Đội Biệt động Thị xã tập kết ở Bàu Bèo, kết hợp với đội đặc công của tỉnh dùng phương pháp bí mật để bố trí trận địa sát lòng địch, dùng 7 trái H12 đặt hẹn giờ. Trận này toàn bộ lữ đoàn dù bị tiêu diệt.

Tháng 1/1971, Đội Biệt động Thị xã kết hợp với bộ phận đặc công của tỉnh tổ chức đánh tiêu diệt bót Bình Trung, 8 tên giặc đền tội, ta thu được 2 súng và 4 mìn định hướng.

Năm 1972, tại căn cứ Giồng Cà, Đội Biệt động đã tổ chức đánh, diệt 12 tên biệt kích Lôi Hổ, Thu  1AK, 1AR- 15, 2 máy PRC-25, 12 ba lô, 2 tên chết tại trận còn lại thoát thân về Tua Hai.

Tháng 2/1975, Đội Biệt động Thị xã đã dũng cảm, mưu trí đánh thiệt hại nặng 2 toán biệt kích dù 81, diệt tại chỗ 1 tên, bị thương 4 tên, mất tích 4 tên khi chúng càn vào căn cứ ta ở Giồng Cà, thu 2 súng AK và AR-15, 2 máy PRC-25 và nhiều đồ dùng quân sự.

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, lực lượng Biệt động Thị xã đã kết hợp với lực lựng khác tiến quân vào giải phóng Thị xã ngày 30/4/1975.

Căn cứ Đội Biệt động Thị xã Tây Ninh gắn liền với trang sử hào hùng của Biệt động Thị xã nói riêng và quân dân Tây Ninh nói chung, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước căn cứ C2/45 là căn cứ ý chí quyết thắng của lòng quả cảm, khí phách anh hùng. Căn cứ Biệt động Thị xã là đầu nối mũi nhọn tiền tiêu, lá chắn cho toàn khu căn cứ Cách mạng Thị xã đã thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó quân dân "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Chiến sĩ C2/45, quyết một lòng theo Đảng theo cách mạng đến cùng, góp phần củng cố cả nước giải phóng quê hương thống nhất Tổ quốc.

Căn cứ Biệt động Thị xã, C2/45 gắn liền với các trận đánh, tiêu diệt địch trong suốt hơn 20 năm chống Mỹ cứu nước là minh chứng lịch sử của nghệ thuật quân sự, là đề tài nghiên cứu sâu rộng trong truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

VI. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN CHUÊN MÔN TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH MINH

 * Văn phòng Ủy ban nhân dân: 

1- Bà Đào Thị Thu Bích

       Chức vụ: Công chức Văn Phòng – Thống kê

       Điện thoại: 0768072671

       Địa chỉ thư điện tử: bichdtt@tayninh.gov.vn

2- Bà Thành Thanh Nhàn

       Chức vụ: Công chức Văn Phòng – Thống kê

       Điện thoại: 0989992151

       Địa chỉ thư điện tử: nhantt@tayninh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

* Tư pháp xã:

1- Bà Nguyễn Thị Thu Bích

       Chức vụ: Công chức Tư pháp – Hộ tịch

       Điện thoại: 0977659507

       Địa chỉ thư điện tử: huenth@tayninh.gov.vn

2- Bà Hồ Như Thủy

       Chức vụ: Công chức Tư pháp – Hộ tịch

       Điện thoại: 0918663420

       Địa chỉ thư điện tử:

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác. 

* Tài chính:

1- Bà Hoàng Thị Thanh Bình

       Chức vụ: Công chức Kế toán

       Điện thoại: 0912939465

       Địa chỉ thư điện tử: thanhbinhqt511@gmail.com

2- Bà Trần Thị Kiều Ngân

       Chức vụ: Công chức Kế toán

       Điện thoại: 0336046196

       Địa chỉ thư điện tử: tranthikieungan88@gmail.com

Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. 

* Địa chính – Nông nghiệp – xây dựng – Môi trường:

1- Bà Nguyễn Thị Liêm

       Chức vụ: Công chức

       Điện thoại: 0945177366

       Địa chỉ thư điện tử: liem1983tayninh@gmail.com

2- Ông Phạm Anh Hải

       Chức vụ: Công chức

       Điện thoại: 0919058073

       Địa chỉ thư điện tử: phamanhhai1976tn@gmail.com

      Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ. 

*  Văn hóa Xã hội:

       1- Bà Trần Thị Hải Yến

       Chức vụ: Công chức

       Điện thoại: 0909993717

       Địa chỉ thư điện tử: tranhaiyen185@gmail.com

      Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới. 

       2- Bà Phạm Thanh Thúy

       Chức vụ: Công chức

       Điện thoại: 0934156276

       Địa chỉ thư điện tử: thuypt2110@yahoo.com

       Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản; giáo dục và đào tạo.

* Y tế:

       1- Bà Nguyễn Thị Nguyễn

       Chức vụ: Quyền Trưởng Trạm

       Điện thoại: 0815877305

       Địa chỉ thư điện tử: ……………………

       2- Bà Nguyễn Thị Minh Trang

       Chức vụ: Phó Trưởng trạm

       Điện thoại: 0777160799

       Địa chỉ thư điện tử: ……………..

      Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

VIII. THÔNG TIN CẦN BIẾT

Để kịp thời tiếp thu, xử lý các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về tinh thần trách nhiệm, đạo đức văn hóa giao tiếp trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn xã trong việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức theo thẩm quyền, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/06/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh và Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả làm việc trong các cơ quan, đơn vị. Nay Chủ tịch UBND xã thông báo việc thiết lập số điện thoại đường dây nóng cụ thể như sau:

- Ông Trần Thanh Danh, Chủ tịch UBND xã.

Số điện thoại: 02763.822491, di động: 0976235741

- Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó CT UBND xã - Tổ trưởng Tổ Kiểm tra Công vụ xã

Số điện thoại: 02763.822 491, di động: 0399647352