Địa giới hành chính

Xã Tân Bình là xã nông thôn, nằm về phía Tây – Bắc của Thành phố Tây Ninh, cách trung tâm Thành phố Tây Ninh khoảng 10km, có tiếp giáp với các đơn vị hành chính như sau:

- Phía Bắc và Đông bắc giáp: xã Thạnh Tân.

- Phía Tây – Bắc giáp: huyện Tân Biên.

- Phía Nam – Đông Nam giáp: xã Ninh Sơn.

- Phía Tây và Tây Nam giáp: xã Bình Minh.

Trên địa bàn xã có 3 tuyến đường tỉnh đi qua là đường 785 (Trần Phú), đường 793, đường 798 (Trần Văn Trà).

Xã Tân Bình có tổng diện tích tự nhiên 2016,25 ha chiếm 14,43% diện tích tự nhiên toàn Thành phố. Địa giới hành chính được chia thành 4 ấp: Tân Hòa, Tân Phước, Tân Trung và ấp Tân Lập. Cơ cấu các loại đất như sau:

- Đất nông nghiệp là 1.657,84 ha chiếm 82,22% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất phi nông nghiệp 358,41 ha chiếm 17,78% tổng diện tích tự nhiên.

ban do TB.png

Diện tích, dân số

Xã Tân Bình có tổng diện tích tự nhiên 2016,25 ha chiếm 14,43% diện tích tự nhiên toàn Thị xã. Địa giới hành chính được chia thành 4 ấp: Tân Hòa, Tân Phước, Tân Trung và ấp Tân Lập. Cơ cấu các loại đất như sau:

- Đất nông nghiệp là 1.657,84 ha chiếm 82,22% tổng diện tích tự nhiên.

- Đất phi nông nghiệp 358,41 ha chiếm 17,78% tổng diện tích tự nhiên.

Dân số xã theo điều tra thống kê năm 2019 khoảng 6.832 nhân khẩu/ 1.943 hộ, gồm 2 dân tộc anh em (Kinh, Tà Mun) đang sinh sống trên địa bàn xã.

Địa bàn UBND xã Tân Bình được chia thành 4 ấp với 50 tổ dân cư tư quản. Cụ thể:

- Ấp TânTrung: 567 ha với 463 hộ, 1.501 nhân khẩu, phân thành 12 tổ DCTQ

- Ấp Tân Phước: 430 ha với 660 hộ, 2.274 nhân khẩu, phân thành 15 tổ DCTQ

- Ấp Tân Lập: 404 ha với 310 hộ, 1.335 nhân khẩu, phân thành 8 tổ DCTQ

- Ấp Tân Hòa: 615,25 ha, với 510 hộ, 1.722 nhân khẩu, phân thành 15 tổ DCTQ

Giao thông

Trên địa bàn xã có 3 tuyến đường tỉnh đi qua là đường 785 (Trần Phú), đường 793, đường 798 (Trần Văn Trà).