ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH,

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA XÃ THẠNH TÂN

 

- Xã Thạnh Tân cách trung tâm thành phố 10 km về phía Đông Bắc. Diện tích tự nhiên của xã 3.888,72 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 3.575,89 ha, chiếm tỷ lệ 91,95% còn lại là đất phi nông nghiệp.

- Tổng số hộ dân trên địa bàn xã 2325 hộ, 8652 nhân khẩu; 04 ấp văn hóa và 84 tổ dân dự tự quản; có 289 hộ dân tộc với 1.205 nhân khẩu. Trong đó: 34 hộ dân tộc Tà-mun, với 166 nhân khẩu; Khmer: 247 hộ, với 1.050 nhân khẩu; Hoa: 08 hộ với 29 nhân khẩu. Đa số dân tộc Khmer sống tập trung ở ấp Thạnh Đông và dân tộc Tà-mun sống tập trung ở ấp Thạnh Hiệp.  

bando.png

Phía Đông giáp xã Tân Hưng, Tân Châu, phía Tây giáp xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, phía Nam giáp Phường Ninh Sơn, phía Bắc giáp xã Trà Vong Tân Biên.

- Về tổ chức tôn giáo có 01 Thánh thất họ đạo cao Đài; 01 Điện thờ Phật mẫu, 01 chùa Phật Khmer và Hệ thống chùa Núi Bà gồm 05 chùa,01 Điểm nhóm tin lành, 01 cơ sở tín ngưỡng dân gian hội Đền thờ Quan Lớn Trà Vong. Tín đồ tôn giáo Cao Đài chiếm tỷ lệ khoảng 95%, số còn lại theo Phật giáo và các tôn giáo khác.

- Trên địa bàn xã có 6 điểm trường gồm: 01 truờng Mầm non Hoa Mai gồm 02 điểm; 02 trường tiểu học gồm 3 điểm; 01 trường THCS, các điểm trường điều duy trì trường đạt chuẩn quốc gia. 01 trạm y tế xã duy trì chuẩn quốc gia về y tế.