THÔNG TIN LIÊN HỆ

Cổng thông tin điện tử thành phố Tây Ninh;

Cơ quan chủ quản:Ủy ban nhân dân TP. Tây Ninh;

Cơ quan thường trực mạng: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh;

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng HĐND và UBND Tp.Tây Ninh

                       381 Đường 30/4, Phường 1, Tp. Tây Ninh;

                       Điện thoại: (0276) 3822157 ; Fax: (0276) 3822157;

                       Email: thanhpho@tayninh.gov.vn.