Văn Bản Dự Thảo
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII Đảng bộ thành phố Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Loại văn bản:
Báo cáo
Lĩnh vực:
Trích yếu:

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Tây Ninh khoá XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội XII Đảng bộ thành phố Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nội dung:
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
25/03/2020 24/04/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý