Văn Bản Dự Thảo
Lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Trích yếu:
DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA X TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
Nội dung:
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
31/05/2020 15/07/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý