Văn Bản Dự Thảo
lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Loại văn bản:
Báo cáo
Lĩnh vực:
Trích yếu:
DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 5 NĂM 2016 – 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ  PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 – 2025
Nội dung:
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
31/05/2020 15/07/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý