Văn Bản Dự Thảo
(Dự thảo lần 1) Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Khác
Trích yếu:
(Dự thảo lần 1) Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Nội dung:
(Dự thảo lần 1) Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
01/09/2021 01/10/2021 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý