Văn bản Quy phạm Pháp luật
Báo cáo 
Số Ký hiệu:
98/BC-UBND 
Ban hành:
15/03/2018 
Người ký:
PCT Nguyễn Hữu Mỹ 
Cơ quan ban hành:
UBND Thành phố 
Loại văn bản:
Báo cáo 
Hiệu lực:
15/03/2018 
Trích yếu:
Báo cáo kết quả đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 
Nội dung Tập tin Đính kèm: