Văn bản Quy phạm Pháp luật
Báo cáo 
Số Ký hiệu:
124/BC-UBND 
Ban hành:
05/04/2018 
Người ký:
PCT Nguyễn Hữu Mỹ 
Cơ quan ban hành:
UBND Thành phố 
Loại văn bản:
Báo cáo 
Hiệu lực:
05/04/2018 
Trích yếu:
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế hợp tác và Số liệu, tổ chức đánh giá xếp loại Hợp tác xã nông nghiệp theo Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT 
Nội dung Tập tin Đính kèm: