Văn bản Quy phạm Pháp luật
Báo cáo 
Số Ký hiệu:
226/BC-UBND 
Ban hành:
06/06/2018 
Người ký:
PCT Nguyễn Hữu Mỹ 
Cơ quan ban hành:
UBND Thành phố 
Loại văn bản:
Báo cáo 
Hiệu lực:
06/06/2018 
Trích yếu:
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 06 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018 
Nội dung Tập tin Đính kèm: