Văn bản Quy phạm Pháp luật
Báo cáo 
Số Ký hiệu:
352/BC-UBND 
Ban hành:
10/09/2018 
Người ký:
PCT Nguyễn Hữu Mỹ 
Cơ quan ban hành:
UBND Thành phố 
Loại văn bản:
Báo cáo 
Hiệu lực:
10/09/2018 
Trích yếu:
Báo cáo kết quả thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng Quý III năm 2018 
Nội dung Tập tin Đính kèm: