Văn bản Quy phạm Pháp luật
Báo cáo 
Số Ký hiệu:
358/BC-UBND 
Ban hành:
12/08/2018 
Người ký:
PCT Nguyễn Hữu Mỹ 
Cơ quan ban hành:
UBND Thành phố 
Loại văn bản:
Báo cáo 
Hiệu lực:
12/08/2018 
Trích yếu:
Báo cáo kết quả 07 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) 
Nội dung Tập tin Đính kèm: