Văn bản Quy phạm Pháp luật
Báo cáo 
Số Ký hiệu:
365/BC-UBND 
Ban hành:
20/09/2018 
Người ký:
PCT Nguyễn Hữu Mỹ 
Cơ quan ban hành:
UBND Thành phố 
Loại văn bản:
Báo cáo 
Hiệu lực:
20/09/2018 
Trích yếu:
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 9 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2018 
Nội dung Tập tin Đính kèm: