Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định 
Số Ký hiệu:
01/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
04/01/2018 
Người ký:
Chủ tịch Trần Hữu Hậu 
Cơ quan ban hành:
UBND Thành phố 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
11/01/2018 
Trích yếu:
Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ thành phố Tây Ninh 
Nội dung Tập tin Đính kèm: