Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định 
Số Ký hiệu:
02/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
22/01/2018 
Người ký:
Chủ tịch Phạm Trung Chánh 
Cơ quan ban hành:
UBND Thành phố 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
29/01/2018 
Trích yếu:
Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND Thành phố Tây Ninh quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế thành phố Tây Ninh
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: