Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định 
Số Ký hiệu:
03/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
14/05/2018 
Người ký:
Chủ tịch Phạm Trung Chánh 
Cơ quan ban hành:
UBND Thành phố 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
22/05/2018 
Trích yếu:
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thành phố
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: