Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định 
Số Ký hiệu:
49/QĐ-UBND 
Ban hành:
14/09/2018 
Người ký:
Chủ tịch Phạm Trung Chánh 
Cơ quan ban hành:
UBND Thành phố 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
14/09/2018 
Trích yếu:
Về việc khen thưởng đột xuất cho tập thể và cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: