Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định 
Số Ký hiệu:
07/QĐ-UBND 
Ban hành:
10/01/2019 
Người ký:
PCT Nguyễn Hữu Mỹ 
Cơ quan ban hành:
UBND Thành phố 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
10/01/2019 
Trích yếu:
Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố năm 2019
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: