Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định 
Số Ký hiệu:
93/QĐ-UBND 
Ban hành:
16/05/2019 
Người ký:
PCT Nguyễn Thị Hoàng Oanh 
Cơ quan ban hành:
UBND Thành phố 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
16/05/2019 
Trích yếu:
Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Tây Ninh
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: