Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết HĐND 
Số Ký hiệu:
14/NQ-HĐND 
Ban hành:
13/12/2019 
Người ký:
Hồ Tuyết Huỳnh Mai - PCT.HĐND 
Cơ quan ban hành:
HĐND Thành phố 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
13/12/2019 
Trích yếu:
Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: