Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết HĐND 
Số Ký hiệu:
19/2019/NQ-HĐND 
Ban hành:
13/12/2019 
Người ký:
Hồ Tuyết Huỳnh Mai - PCT.HĐND 
Cơ quan ban hành:
HĐND Thành phố 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
20/12/2019 
Trích yếu:
Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2021 - 2025) nguồn vốn ngân sách thành phố Tây Ninh
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: