Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết HĐND 
Số Ký hiệu:
18/NQ-HĐND 
Ban hành:
13/12/2019 
Người ký:
Hồ Tuyết Huỳnh Mai - PCT.HĐND 
Cơ quan ban hành:
HĐND Thành phố 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
13/12/2019 
Trích yếu:
Về kế hoạch thực hiện đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Thành phố
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: