Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định 
Số Ký hiệu:
58/QĐ-UBND 
Ban hành:
09/11/2020 
Người ký:
Chủ tịch Phạm Trung Chánh 
Cơ quan ban hành:
UBND Thành phố 
Loại văn bản:
Quyết định 
Hiệu lực:
09/11/2020 
Trích yếu:
Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động phong trào của Hội Cựu thanh niên xung phong năm 2020
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: