Thông Tin Cần Biết
 
Báo cáo Đánh giá vê nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản QPPL; rà soát, đánh giá và đề xuất hoàn thiện pháp luật về xử lý đối với hành vi nhũng nhiễu
 
UBND Thành phố Báo cáo sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2018
 
UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấpVăn bản chỉ đạo điều hành; Dịch bệnh nCovid-19TinHuy KhôiTriển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 24/3/2020, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch số 561/KH-UBND về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp
3/27/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo tạm dừng hoạt động các dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây NinhDịch bệnh nCovid-19; Thông báo; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiThông báo tạm dừng hoạt động các dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 26/3/2020, UBND Tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn số 595/UBND-VHXH chỉ đạo về việc tạm dừng hoạt động các dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
3/27/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo tạm dừng hoạt động các dịch vụ vui chơi, giải tríDịch bệnh nCovid-19; Thông báoTinHuy KhôiThông báo tạm dừng hoạt động các dịch vụ vui chơi, giải trí/PublishingImages/2020-03/2_Key_25032020074344.png
Thông báo tạm dừng hoạt động các dịch vụ: chiếu phim, quán bar, massage, xông hơi, karaoke, vũ trường, hát với nhau, internet, trò chơi điện tử (online và offline) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ ngày 21/3/2020 đến hết ngày 19/4/2020
3/21/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Khuyến cáo đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách Dịch bệnh nCovid-19TinHuy KhôiKhuyến cáo đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Khuyến cáo đeo khẩu trang đúng cách phòng, chống lây nhiễm viêm đường hô hấp cấp nCovid-19
3/20/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Thực hiện khai báo y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19Dịch bệnh nCovid-19; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiThực hiện khai báo y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện khai báo y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
3/19/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19Dịch bệnh nCovid-19; Văn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiTăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
3/14/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Đăng ký chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩmThông báo; Thông tin đấu thầuTinHuy KhôiĐăng ký chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Phòng Kinh tế Thành phố thông báo về việc giao tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018 - 2020
10/30/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Tuyên truyền Cuộc thi tìm hiểu "60 năm Chiến thắng Tua Hai"Thông báoTinHuy KhôiTuyên truyền Cuộc thi tìm hiểu "60 năm Chiến thắng Tua Hai"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 1820/KH-UBND, ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm "60 năm Chiến thắng Tua Hai", Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động Cuộc thi tìm hiểu "60 năm Chiến thắng Tua Hai" trên internet và mạng xã hội.
10/23/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trườngVăn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiChủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
10/23/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Phương án bồi thường, hỗ trợ di dời đường dây trung, hạ thế thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT782-ĐT784Thông tin đấu thầuTinHuy KhôiPhương án bồi thường, hỗ trợ di dời đường dây trung, hạ thế thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT782-ĐT784/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ di dời đường dây trung, hạ thế thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT782-D9T784 đoạn ngã ba tuyến tránh QL22 đến ngã tư Tân Bình
10/20/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnhVăn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiTăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
10/17/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2019 của ngân sách Thành phố Tây NinhThu chi NSNNTinHuy KhôiCông bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2019 của ngân sách Thành phố Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố bàn hành Quyết định Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2019 của ngân sách Thành phố Tây Ninh
10/12/2019 1:00 PMNoĐã ban hành
Điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch phân khu số 2Quy hoạch Đầu tưTinHuy KhôiĐiều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch phân khu số 2/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch phân khu số 2 "Khu đối ngoại" thành phố Tây Ninh, tỷ lệ 1/2000
10/10/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án lập quy hoạch phân khu 1 quy mô 346,71ha thuộc KDL quốc gia Núi Bà ĐenThông tin đấu thầuTinHuy KhôiKế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án lập quy hoạch phân khu 1 quy mô 346,71ha thuộc KDL quốc gia Núi Bà Đen/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án lập quy hoạch phân khu 1 quy mô 346,71 ha thuộc KDL quốc gia Núi Bà Đen
10/9/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019 - Nguồn vốn ngân sách tỉnhThu chi NSNNTinHuy KhôiCông khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019 - Nguồn vốn ngân sách tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố báo cáo công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019 - Nguồn vốn ngân sách tỉnh
9/29/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ xây dựng nhà máy bảo quản chậm chín, Nhà máy sản xuất đóng hộp nước mãng cầu và cơ sở hạ tầngThông tin đấu thầuTinHuy KhôiPhê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ xây dựng nhà máy bảo quản chậm chín, Nhà máy sản xuất đóng hộp nước mãng cầu và cơ sở hạ tầng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ xây dựng nhà máy bảo quản chậm chín, Nhà máy sản xuất đóng hộp nước mãng cầu và cơ sở hạ tầng (HTX nông nghiệp mãng cầu Thạnh Tân) sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2019-2020
9/25/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo thu, chi NSNN 9 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2019Thu chi NSNNTinHuy KhôiBáo cáo thu, chi NSNN 9 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 9 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2019
9/24/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
HỎI – ĐÁP LUẬT THANH NIÊNBài viếtHuy KhôiHỎI – ĐÁP LUẬT THANH NIÊN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Những câu hỏi liên quan đến Luật Thanh Niên
9/22/2019 10:00 PMNoĐã ban hành
HỎI – ĐÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚYBài viếtHuy KhôiHỎI – ĐÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Câu hỏi liên quan đến Luật Phòng, chống ma túy
9/22/2019 10:00 PMNoĐã ban hành
Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thôngVăn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiTăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố chỉ đạo về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông
9/20/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Đánh giá vê nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản QPPLThực hành tiết kiệmTinHuy KhôiĐánh giá vê nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản QPPL/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo Đánh giá vê nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản QPPL; rà soát, đánh giá và đề xuất hoàn thiện pháp luật về xử lý đối với hành vi nhũng nhiễu
9/1/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án lập quy hoạch phân khu 2 quy mô 325,25 ha thuộc KDL quốc gia Núi Bà ĐenThông tin đấu thầuTinHuy KhôiKế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án lập quy hoạch phân khu 2 quy mô 325,25 ha thuộc KDL quốc gia Núi Bà Đen/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án lập quy hoạch phân khu 2 quy mô 325,25 ha thuộc KDL quốc gia Núi Bà Đen
8/25/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong các dự án đầu tư phát triển và mua sắmThông tin đấu thầuTinHuy KhôiTổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong các dự án đầu tư phát triển và mua sắm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố nghiêm túc trong tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh
8/15/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu PhiVăn bản chỉ đạo điều hànhTinHuy KhôiTăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh hướng dẫn triển khai đến các hộ, trại chăn nuôi thực hiện một số biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi
8/9/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2018Thực hành tiết kiệmTinHuy KhôiBáo cáo sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố Báo cáo sơ kết công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2018
7/25/2019 12:00 AMNoĐã ban hành
Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)Thông báoTinHuy KhôiDự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số
7/18/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của ngân sách Thành phố Tây NinhThu chi NSNNTinHuy KhôiCông bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của ngân sách Thành phố Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố bàn hành Quyết định Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của ngân sách Thành phố Tây Ninh
7/10/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước, quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2018Thu chi NSNNTinHuy KhôiNghị quyết phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước, quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
HĐND Thành phố khóa XI, kỳ họp thứ 9 Quyết nghị thống nhất thông qua phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố, quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2018
6/25/2019 12:00 AMNoĐã ban hành
Báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2019Thu chi NSNNTinHuy KhôiBáo cáo ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
UBND Thành phố báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2019
6/19/2019 12:00 AMNoĐã ban hành
Thay đổi địa điểm trụ sở Ban Tiếp công dân Thành phốThông báoTinHuy KhôiThay đổi địa điểm trụ sở Ban Tiếp công dân Thành phố/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban Tiếp công dân thành phố Tây Ninh thông báo về việc thay đổi địa điểm trụ sở Ban Tiếp công dân kể từ ngày 10/6/2019
6/11/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next