THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

1. Các phản ánh liên quan đến những vướng mắc khi thực hiện thủ tục hành chính như: hành vi chậm trễ, không thực hiện, thực hiện không đúng quy định tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm….Vui lòng liên hệ:

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh.

Số 136 đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

số điện thoại đường dây nóng0276.3813363;

Hộp thư điện tử: kiemsoattthc@tayninh.gov.vn

2. Các phản ánh liên quan đến hành vi ứng xử, giao tiếp không đúng chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ…, vui lòng liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng của Sở Nội vụ: 

- Ông Nguyễn Văn Mạnh - Chánh Thanh tra Sở Nội vụ.

Điện thoại: 0276.3820535 - Di động: 0918.353854

Gửi thư góp ý trực tiếp tại "Hộp thư góp ý" được đặt tại trụ sở:

Sở Nội vụ Tây Ninh.

Địa chỉ: số 008, đường Trần Quốc Toản, Khu phố 3, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Hộp thư điện tử: thanhtrasnv@tayninh.gov.vn

3. Các phản ánh liên quan đến các vấn đề thuộc các lĩnh vực xảy ra trên địa bàn thành phố Tây Ninh, vui lòng liên hệ:

- Ông Phạm Trung Chánh – Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh.

Điện thoại: 0276.3811131

Hộp thư điện tử: trungchanh@tayninh.gov.vn

- Ông Lê Minh Trung – Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Tây Ninh.

Điện thoại: 0913705007

Hộp thư điện tử: trunglm@tayninh.gov.vn