Chuyển đổi số

Thành phố Tây Ninh: Từ ngày 01/11/2022, không tiếp nhận trực tiếp đối với những thủ tục hành chính trực tuyến tại Bộ phận Một cửa 02 cấp

Thành phố Tây Ninh: Từ ngày 01/11/2022, không tiếp nhận trực tiếp đối với những thủ tục hành chính trực tuyến tại Bộ phận Một cửa 02 cấp

 •   17/08/2022 10:29:49 PM
 •   Đã xem: 229
 •   Phản hồi: 0

Thời gian qua, thành phố Tây Ninh tăng cường thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, chương trình chuyển đổi số và triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: tỷ lệ số hóa hồ sơ thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến rất ít, việc nhập liệu hồ sơ chưa đầy đủ, tỷ lệ tài khoản dịch vụ công quốc gia, tài khoản định danh điện tử của tổ chức, cá nhân không nhiều,…

Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022

Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022

 •   10/08/2022 09:50:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0

 

UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện dự án "Mua sắm thiết bị phục vụ Chính quyền điện tử"

Công an thành phố Tây Ninh mở đợt cao điểm cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử

Công an thành phố Tây Ninh mở đợt cao điểm cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử

 •   05/08/2022 03:19:28 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0

Theo Công an thành phố Tây Ninh, thống kê đến nay trên địa bàn Thành phố còn 46.887 công dân chưa làm thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử. Trong đó công dân từ 14 đến 22 tuổi là 6.062 người, công dân từ 23 tuổi trở lên là 40.825 người.

Thành phố: Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Thành phố: Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

 •   01/08/2022 05:26:08 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0

Chiều ngày 1/8, UBND thành phố Tây Ninh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và công tác cải cách hành chính cho gần 100 đại biểu là lãnh đạo và công chức phụ trách cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị của Thành phố và các phường, xã trên địa bàn.

Công an thành phố Tây Ninh triển khai đăng ký, quản lý cư trú trên cổng dịch vụ công trực tuyến

Công an thành phố Tây Ninh triển khai đăng ký, quản lý cư trú trên cổng dịch vụ công trực tuyến

 •   23/05/2022 07:16:13 AM
 •   Đã xem: 453
 •   Phản hồi: 0

         Thực hiện Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ Công an Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Công an thành phố Tây Ninh hướng dẫn thực hiện đăng ký Cư trú trên Cổng dịch vụ công như sau:

Công an thành phố Tây Ninh thông báo về việc đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử cho Công dân

Công an thành phố Tây Ninh thông báo về việc đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử cho Công dân

 •   23/05/2022 07:11:42 AM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Hướng dẫn của Bộ Công an về triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân thông qua các hoạt động cấp, đổi lại, cấp lại Căn cước công dân trên phạm vi toàn quốc.

Bộ phận Một cửa phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh

Thành phố Tây Ninh phát động phong trào thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

 •   01/05/2022 05:35:08 AM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
UBND thành phố Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Tây Ninh giai đoạn 2022 – 2025.
Thành phố Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Thành phố Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

 •   01/05/2022 05:29:09 AM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Trong quý I năm 2022, công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố tiếp tục được đẩy mạnh. UBND Thành phố không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị nào của công dân, tổ chức liên quan đến thái độ phục vụ, giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị.
Thành phố Tây Ninh tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho Tổ Tuyên truyền, phục vụ cải cách hành chính và Tổ công nghệ số cộng đồng

Thành phố Tây Ninh tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho Tổ Tuyên truyền, phục vụ cải cách hành chính và Tổ công nghệ số cộng đồng

 •   01/05/2022 05:22:43 AM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, UBND thành phố đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, số hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Trong đó có việc thành lập Tổ Tuyên truyền, phục vụ cải cách hành chính và Tổ Công nghệ số cộng đồng.
Bộ phận Một cửa phường IV, thành phố Tây Ninh

Thành phố Tây Ninh: Đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trong năm 2022

 •   01/05/2022 05:14:33 AM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0
Công tác cải cách hành chính thời gian qua trên địa bàn thành phố Tây Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần rất lớn vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính của Thành phố.
Công an thành phố Tây Ninh triển khai đăng ký, quản lý cư trú trên cổng dịch vụ công trực tuyến

Công an thành phố Tây Ninh triển khai đăng ký, quản lý cư trú trên cổng dịch vụ công trực tuyến

 •   01/05/2022 05:05:43 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ Công an Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Công an thành phố Tây Ninh hướng dẫn thực hiện đăng ký Cư trú trên Cổng dịch vụ công như sau:
Công an thành phố Tây Ninh thông báo về việc đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử cho Công dân

Công an thành phố Tây Ninh thông báo về việc đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử cho Công dân

 •   01/05/2022 05:01:23 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Hướng dẫn của Bộ Công an về triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân thông qua các hoạt động cấp, đổi lại, cấp lại Căn cước công dân trên phạm vi toàn quốc.
Phường 3: Đẩy mạnh hiệu quả Tổ công nghệ số cộng đồng trong cải cách hành chính

Phường 3: Đẩy mạnh hiệu quả Tổ công nghệ số cộng đồng trong cải cách hành chính

 •   27/04/2022 03:00:53 AM
 •   Đã xem: 448
 •   Phản hồi: 0
UBND Phường 3, Thành phố Tây Ninh tập trung hiện hiện quyết liệt công tác chuyển đổi số trong cải cách hành chính, mang tính đột phá, thông suốt, hiện đại, giảm tải thời gian và công sức của người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận và xử lý hồ sơ hành chính.
Tây Ninh triển khai nhiều giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19

Tây Ninh triển khai nhiều giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19

 •   18/10/2021 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Là địa phương chịu ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19, tỉnh Tây Ninh đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp ứng dụng CNTT trong công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và thuận tiện cho người dân.
Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Hệ thống Hội nghị trực tuyến từ thành phố đến cấp xã

Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Hệ thống Hội nghị trực tuyến từ thành phố đến cấp xã

 •   19/08/2021 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu Hệ thống Hội nghị trực tuyến từ thành phố đến cấp xã
Tây Ninh triển khai ứng dụng công nghệ phòng, chống dịch bệnh

Tây Ninh triển khai ứng dụng công nghệ phòng, chống dịch bệnh

 •   11/07/2021 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/7, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, Sở Thông tin và Truyền thông vừa phối hợp cùng Sở Giao thông Vận tải và Sở Y tế xây dựng Hệ thống khai báo thông tin giám sát người ngoài tỉnh vào Tây Ninh trên nền tảng mạng xã hội Zalo và ứng dụng “Tây Ninh Smart”.
Sự khác biệt giữa số hóa và chuyển đổi số

Sự khác biệt giữa số hóa và chuyển đổi số

 •   16/05/2021 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Như chúng ta đã biết chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp hiện nay nếu như không muốn bị đánh bật ra khỏi thị trường. Và những điều doanh nghiệp cần làm là phải phân tích được các dữ liệu số hóa và việc chuyển đổi số. Tuy nhiên, thực tế thì nhiều nơi vẫn còn lúng túng khi bắt tay vào triển khai, chưa lên được lộ trình cụ thể cho doanh nghiệp và thậm chí còn đang mơ hồ giữa các khái niệm số hóa và chuyển đổi số.
Chuyển đổi số những gì ?

Chuyển đổi số những gì ?

 •   26/03/2021 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện. Chuyển đổi số chỉ thành công khi trở thành chiến lược cốt lõi, thay vì là nỗ lực riêng biệt, chuyển đổi số phải bao trùm lên mọi hoạt động, mọi bước đi của tổ chức
Văn bản pháp luật
Bộ Nội vụ (CCHC)
hoc tap va lam theo
Đường dây nóng
Công báo Chính phủ
Công báo Tây Ninh
chuyển đổi số Tây Ninh
Thư điện tử Tây Ninh
Dịch vụ công quốc gia
Dịch vụ công Tây Ninh
Truyền hình Tây Ninh
Văn phòng Điện tử
Họp không Giấy
Hệ thống tiếp nhận thông tin Tây Ninh
Hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập13
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm12
 • Hôm nay1,519
 • Tháng hiện tại33,705
 • Tổng lượt truy cập628,946
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây