Công khai ngân sách

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của ngân sách Thành phố

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của ngân sách Thành phố

 •   17/07/2021 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 113/QĐ-UBND, ngày 15/7/2021 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của ngân sách Thành phố
Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước; Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020

Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước; Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020

 •   26/06/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước; Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020
Báo cáo về kết quả ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Báo cáo về kết quả ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

 •   24/06/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố Báo cáo về kết quả ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021 của ngân sách Thành phố

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021 của ngân sách Thành phố

 •   10/04/2021 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 51/QĐ-UBND, 08/4/2021 về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021 của ngân sách Thành phố
Phê duyệt phương án thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2021

Phê duyệt phương án thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2021

 •   11/01/2021 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 201/QĐ-UBND, ngày 31/12/2020 về việc Phê duyệt phương án thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2021
Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn thành phố

Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn thành phố

 •   01/01/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 170/QĐ-UBND, ngày 30/12/2020 về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn thành phố
Dự toán Ngân sách Dự toán Thu ngân sách trên địa bàn; Thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

Dự toán Ngân sách Dự toán Thu ngân sách trên địa bàn; Thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

 •   20/12/2020 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng nhân dân Thành phố Tây Ninh, khóa XI, kỳ họp thứ 13 ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, ngày 18/12/2020 về việc thông qua Dự toán Ngân sách Dự toán Thu ngân sách trên địa bàn; Thu, chi ngân sách địa phương năm 2021
Phân bổ ngân sách địa phương năm 2021

Phân bổ ngân sách địa phương năm 2021

 •   20/12/2020 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết HĐND Thành phố về việc Phân bổ ngân sách địa phương năm 2021
Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện NSNN năm 2020 và dự toán NSNN năm 2021 trình HĐND Thành phố

Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện NSNN năm 2020 và dự toán NSNN năm 2021 trình HĐND Thành phố

 •   10/12/2020 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố báo cáo công khai tình hình ước thực hiện NSNN năm 2020 và dự toán NSNN năm 2021 trình HĐND Thành phố
Điều chỉnh, phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán công trình, nguồn sắp xếp nhà đất theo nghị định 167/2017/NĐ-CP

Điều chỉnh, phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán công trình, nguồn sắp xếp nhà đất theo nghị định 167/2017/NĐ-CP

 •   25/11/2020 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc Điều chỉnh, phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán công trình, nguồn sắp xếp nhà đất theo nghị định 167/2017/NĐ-CP
Giao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường, xã năm 2020

Giao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường, xã năm 2020

 •   03/11/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành quyết định về việc giao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường, xã năm 2020
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2020

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2020

 •   15/10/2020 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2020
Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

 •   23/09/2020 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020
Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

 •   23/09/2020 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020
Chương trình hành động về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại trong năm 2020

Chương trình hành động về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại trong năm 2020

 •   15/09/2020 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Chương trình hành động về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại trong năm 2020
Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của ngân sách Thành phố

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của ngân sách Thành phố

 •   15/07/2020 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của ngân sách Thành phố
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020

 •   09/07/2020 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND, ngày 07/7/2020 về việc Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của ngân sách Thành phố
Báo cáo tình hình công khai Tài chinh theo Thông tư 10

Báo cáo tình hình công khai Tài chinh theo Thông tư 10

 •   11/05/2020 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố báo cáo tình hình công khai Tài chính theo Thông tư 10/2005/TT-BTC, ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2020

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2020

 •   10/04/2020 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2020

Các tin khác

Văn bản pháp luật
Bộ Nội vụ (CCHC)
hoc tap va lam theo
Đường dây nóng
Công báo Chính phủ
Công báo Tây Ninh
chuyển đổi số Tây Ninh
Thư điện tử Tây Ninh
Dịch vụ công quốc gia
Dịch vụ công Tây Ninh
Truyền hình Tây Ninh
Văn phòng Điện tử
Họp không Giấy
Hệ thống tiếp nhận thông tin Tây Ninh
Hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập10
 • Hôm nay1,519
 • Tháng hiện tại33,615
 • Tổng lượt truy cập628,856
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây