Công khai ngân sách

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của ngân sách Thành phố

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của ngân sách Thành phố

 •   17/07/2021 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 113/QĐ-UBND, ngày 15/7/2021 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của ngân sách Thành phố
Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước; Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020

Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước; Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020

 •   26/06/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước; Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020
Báo cáo về kết quả ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Báo cáo về kết quả ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

 •   25/06/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố Báo cáo về kết quả ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021 của ngân sách Thành phố

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021 của ngân sách Thành phố

 •   10/04/2021 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 51/QĐ-UBND, 08/4/2021 về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021 của ngân sách Thành phố
Phê duyệt phương án thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2021

Phê duyệt phương án thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2021

 •   11/01/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 201/QĐ-UBND, ngày 31/12/2020 về việc Phê duyệt phương án thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2021
Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn thành phố

Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn thành phố

 •   02/01/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 170/QĐ-UBND, ngày 30/12/2020 về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn thành phố
Dự toán Ngân sách Dự toán Thu ngân sách trên địa bàn; Thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

Dự toán Ngân sách Dự toán Thu ngân sách trên địa bàn; Thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

 •   20/12/2020 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Hội đồng nhân dân Thành phố Tây Ninh, khóa XI, kỳ họp thứ 13 ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, ngày 18/12/2020 về việc thông qua Dự toán Ngân sách Dự toán Thu ngân sách trên địa bàn; Thu, chi ngân sách địa phương năm 2021
Phân bổ ngân sách địa phương năm 2021

Phân bổ ngân sách địa phương năm 2021

 •   20/12/2020 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết HĐND Thành phố về việc Phân bổ ngân sách địa phương năm 2021
Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện NSNN năm 2020 và dự toán NSNN năm 2021 trình HĐND Thành phố

Báo cáo công khai tình hình ước thực hiện NSNN năm 2020 và dự toán NSNN năm 2021 trình HĐND Thành phố

 •   11/12/2020 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố báo cáo công khai tình hình ước thực hiện NSNN năm 2020 và dự toán NSNN năm 2021 trình HĐND Thành phố
Điều chỉnh, phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán công trình, nguồn sắp xếp nhà đất theo nghị định 167/2017/NĐ-CP

Điều chỉnh, phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán công trình, nguồn sắp xếp nhà đất theo nghị định 167/2017/NĐ-CP

 •   26/11/2020 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc Điều chỉnh, phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán công trình, nguồn sắp xếp nhà đất theo nghị định 167/2017/NĐ-CP
Giao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường, xã năm 2020

Giao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường, xã năm 2020

 •   04/11/2020 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành quyết định về việc giao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường, xã năm 2020
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2020

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2020

 •   16/10/2020 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2020
Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

 •   23/09/2020 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020
Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

 •   23/09/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020
Chương trình hành động về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại trong năm 2020

Chương trình hành động về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại trong năm 2020

 •   16/09/2020 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Chương trình hành động về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại trong năm 2020
Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của ngân sách Thành phố

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của ngân sách Thành phố

 •   16/07/2020 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của ngân sách Thành phố
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020

 •   09/07/2020 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND, ngày 07/7/2020 về việc Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của ngân sách Thành phố
Báo cáo tình hình công khai Tài chinh theo Thông tư 10

Báo cáo tình hình công khai Tài chinh theo Thông tư 10

 •   12/05/2020 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố báo cáo tình hình công khai Tài chính theo Thông tư 10/2005/TT-BTC, ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2020

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2020

 •   11/04/2020 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2020
Phân khai kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020, nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu cho Thành phố (đợt 2)

Phân khai kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020, nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu cho Thành phố (đợt 2)

 •   19/03/2020 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020, nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu cho Thành phố (đợt 2)
Giao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường xã năm 2020

Giao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường xã năm 2020

 •   14/03/2020 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc giao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường xã năm 2020
Triển khai

Triển khai "Đề án phát triển cụm, ngành du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2021 và định hướng đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố

 •   10/03/2020 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch triển khai "Đề án phát triển cụm, ngành du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2021 và định hướng đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố
Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN quý I năm 2020

Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN quý I năm 2020

 •   07/03/2020 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN quý I năm 2020 và ước thực hiện quý II năm 2020
Về việc chi chuyển nguồn ngân sách năm 2019 sang năm 2020

Về việc chi chuyển nguồn ngân sách năm 2019 sang năm 2020

 •   29/02/2020 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND, ngày 27/02/202 về việc chi chuyển nguồn ngân sách năm 2019 sang năm 2020
Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

 •   08/02/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 20
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020
Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố năm 2020

Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố năm 2020

 •   05/01/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố năm 2020
Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Tây Ninh năm 2020

Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Tây Ninh năm 2020

 •   31/12/2019 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Tây Ninh năm 2020
Báo cáo công khai dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2020 trước khi trình HĐND

Báo cáo công khai dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2020 trước khi trình HĐND

 •   19/12/2019 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo công khai dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2020 trước khi trình HĐND
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; Quyết toán thu, chi NSĐP năm 2018

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; Quyết toán thu, chi NSĐP năm 2018

 •   15/12/2019 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ngày 25/6/2019 của HĐND Thành phố khóa XI, kỳ họp thứ 9 phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; Quyết toán thu, chi NSĐP năm 2018
Kế hoạch thực hiện đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Thành phố

Kế hoạch thực hiện đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Thành phố

 •   15/12/2019 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết HĐND Thành phố về Kế hoạch thực hiện đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Thành phố
Phân bổ ngân sách địa phương năm 2020

Phân bổ ngân sách địa phương năm 2020

 •   15/12/2019 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết HĐND Thành phố về việc Phân bổ ngân sách địa phương năm 2020
Dự toán Thu ngân sách trên địa bàn; Thu, chi ngân sách địa phương năm 2020

Dự toán Thu ngân sách trên địa bàn; Thu, chi ngân sách địa phương năm 2020

 •   15/12/2019 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết của HĐND Thành phố về việc dự toán Thu ngân sách trên địa bàn; Thu, chi ngân sách địa phương năm 2020
Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (giai đoạn 2021 - 2025) nguồn vốn ngân sách Thành phố

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (giai đoạn 2021 - 2025) nguồn vốn ngân sách Thành phố

 •   14/12/2019 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND, ngày 13/12/2019 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (giai đoạn 2021 - 2025) nguồn vốn ngân sách Thành phố
Dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2020

Dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2020

 •   14/12/2019 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, ngày 13/12/2019 về việc thông qua dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2020
Phân khai và giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị để thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị từ nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu cho Thành phố

Phân khai và giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị để thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị từ nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu cho Thành phố

 •   29/11/2019 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc phân khai và giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị để thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị từ nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu cho Thành phố
Liên kết website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập21
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm14
 • Hôm nay1,854
 • Tháng hiện tại106,788
 • Tổng lượt truy cập1,784,173
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây