Phổ biến, giáo dục pháp luật

Bộ phận Một cửa phường IV, thành phố Tây Ninh

Thành phố Tây Ninh: Đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trong năm 2022

 •   01/05/2022 05:14:33 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Công tác cải cách hành chính thời gian qua trên địa bàn thành phố Tây Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần rất lớn vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính của Thành phố.
Công an thành phố Tây Ninh triển khai đăng ký, quản lý cư trú trên cổng dịch vụ công trực tuyến

Công an thành phố Tây Ninh triển khai đăng ký, quản lý cư trú trên cổng dịch vụ công trực tuyến

 •   01/05/2022 05:05:43 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ Công an Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Công an thành phố Tây Ninh hướng dẫn thực hiện đăng ký Cư trú trên Cổng dịch vụ công như sau:
DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2021

DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2021

 •   22/01/2022 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 55/QĐ-UBND, ngày 21/01/2022 về việc công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố hết hiệu lực toàn bộ năm 2021

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố hết hiệu lực toàn bộ năm 2021

 •   18/01/2022 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/01/2022, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 33/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố hết hiệu lực toàn bộ năm 2021
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2020/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ KIỂM TRA, XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2020/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ KIỂM TRA, XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 •   01/01/2022 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

 •   01/01/2022 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 116/2021/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử phạt vi phạm hành chính

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử phạt vi phạm hành chính

 •   01/01/2022 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/11/2020, Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khó XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử phạt vi phạm hành chính và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

 •   01/01/2022 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
Thành phố Tây Ninh: Diễn đàn trực tuyến hỏi đáp thông tin pháp luật

Thành phố Tây Ninh: Diễn đàn trực tuyến hỏi đáp thông tin pháp luật

 •   01/11/2021 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11, sáng ngày 31/10, Thành đoàn Tây Ninh phối hợp Phòng Tư pháp Thành phố tổ chức diễn đàn trực tuyến hỏi đáp thông tin pháp luật về phòng chống dịch bệnh và Luật Thanh niên sửa đổi năm 2020. Chương trình được phát trực tiếp trên hai fanpage Thành đoàn Tây Ninh và Phòng Tư pháp Thành phố.
Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng

Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng

 •   30/07/2021 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
Nghị định số 75/2021/NĐ-CP: Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng
Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

 •   10/07/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ ban hành văn bản quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Chế độ đối với thân nhân liệt sĩ từ 01/7/2021

Chế độ đối với thân nhân liệt sĩ từ 01/7/2021

 •   30/06/2021 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ này 01/7/2021
Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hộ

Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hộ

 •   20/06/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0
Các văn bản quy định và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 về Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hộ
Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020

Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020

 •   04/02/2021 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0
HỎI – ĐÁP LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021)
Luật Biên phòng Việt Nam

Luật Biên phòng Việt Nam

 •   26/01/2021 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11 tháng 11 năm 2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua Luật Biên phòng Việt Nam tại kỳ họp thứ 10. Văn bản Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 20222
DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2020

DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2020

 •   26/01/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2020
Công nhận phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Công nhận phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

 •   19/01/2021 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND, ngày 18/01/2021 về việc Công nhận phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Điều kiện hưởng chế độ đối với con liệt sĩ trên 18 tuổi

Điều kiện hưởng chế độ đối với con liệt sĩ trên 18 tuổi

 •   11/01/2021 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Anh Phan Văn Thành - Quảng Trị hỏi: Bố của tôi là con liệt sĩ. Bố tôi bị bệnh tai biến, nằm tại chỗ từ năm 2012 đến nay. Gia đình tôi có bà nội đang hưởng chế độ ưu đãi đối với vợ liệt sĩ. Vậy, bố của tôi có được hưởng chế độ đối với con liệt sĩ bị khuyết tật trên 18 tuổi không? Nếu có thì gia đình cần làm những giấy tờ gì?
Phạt đến 200 triệu đồng VPHC trong lĩnh vực y tế

Phạt đến 200 triệu đồng VPHC trong lĩnh vực y tế

 •   10/11/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ban hành ngày 28/09/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 15/11/2020

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập8
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm1
 • Hôm nay2,590
 • Tháng hiện tại54,475
 • Tổng lượt truy cập122,097
25 nam
hoc tap va lam theo
tai lieu xuc tien dau tu
cong khai minh bach
gop y du thao
du an logo
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây