THÀNH PHỐ TÂY NINH

http://thanhpho.tayninh.gov.vn


Phường Ninh Sơn không có hồ sơ quá hạn

Trong quý 1 năm 2022, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Ninh Sơn đã tiếp nhận 807 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hồ sơ trực tuyến là 403 hồ sơ. Qua đó đã giải quyết đúng hạn và trước hạn 807 hồ sơ đạt tỷ lệ 100%, không có hồ sơ quá hạn.

Các thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, công bố công khai, minh bạch theo quy định, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Hiện nay, UBND phường thực hiện tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông mang nhiều lợi ích thiết thực, các thủ tục hành chính được cập nhật kịp thời, nhất là dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Thực hiện hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia cho người dân đến thực hiện thủ tục hành chính.

Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường là 142 thủ tục, với 12 ngành. Việc ứng dụng phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân được thực hiện nghiêm túc tại bộ phận một cửa phường. Việc số hóa cơ sở dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính từng bước được đẩy mạnh, thuận tiện cho quản lý, tra cứu về sau.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Ninh Sơn

Cùng với đó, UBND phường thực hiện niêm yết phương châm cải cách hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phát động phong trào "5 xin, 3 biết" và "10 nguyên tắc giao tiếp với công dân" trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đội ngũ cán bộ công chức ngày càng được chuẩn hóa, nâng cao về trình độ, nhận thức, phục vụ tốt yêu cầu của người dân. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền vì dân.

Tấn Đạt

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây