Tình hình thực hiện NSĐP

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2022 của ngân sách Thành phố

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2022 của ngân sách Thành phố

 •   07/10/2022 04:04:00 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2022 của ngân sách Thành phố

Tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa Quý III năm 2022

Tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa Quý III năm 2022

 •   29/09/2022 09:14:00 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa Quý III năm 2022

Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022

Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022

 •   10/08/2022 09:50:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0

 

UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện dự án "Mua sắm thiết bị phục vụ Chính quyền điện tử"

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của ngân sách Thành phố

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của ngân sách Thành phố

 •   08/07/2022 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của ngân sách Thành phố

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của ngân sách Thành phố

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của ngân sách Thành phố

 •   08/07/2022 03:56:00 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của ngân sách Thành phố
 

Tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa Quý II năm 2022

Tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa Quý II năm 2022

 •   29/06/2022 09:25:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa Quý II năm 2022

Tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa 6 tháng đầu năm 2022

Tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa 6 tháng đầu năm 2022

 •   29/06/2022 09:23:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0

Báo cáo tình hình vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa 6 tháng đầu năm 2022

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 của ngân sách Thành phố

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 của ngân sách Thành phố

 •   20/04/2022 03:38:00 AM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 của ngân sách Thành phố
Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

 •   19/04/2022 09:10:00 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2021

Phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2021

 •   30/03/2022 03:44:00 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2021

Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2021 của ngân sách Thành phố

Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2021 của ngân sách Thành phố

 •   10/10/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 243/QĐ-UBND, ngày 06/10/2021 về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2021 của ngân sách Thành phố
Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của ngân sách Thành phố

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của ngân sách Thành phố

 •   17/07/2021 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 113/QĐ-UBND, ngày 15/7/2021 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của ngân sách Thành phố
Báo cáo về kết quả ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Báo cáo về kết quả ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

 •   24/06/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố Báo cáo về kết quả ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 

Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 

 •   18/05/2021 09:07:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021 của ngân sách Thành phố

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021 của ngân sách Thành phố

 •   10/04/2021 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 51/QĐ-UBND, 08/4/2021 về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021 của ngân sách Thành phố
Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn thành phố

Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn thành phố

 •   01/01/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 170/QĐ-UBND, ngày 30/12/2020 về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn thành phố
Điều chỉnh, phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán công trình, nguồn sắp xếp nhà đất theo nghị định 167/2017/NĐ-CP

Điều chỉnh, phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán công trình, nguồn sắp xếp nhà đất theo nghị định 167/2017/NĐ-CP

 •   25/11/2020 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc Điều chỉnh, phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán công trình, nguồn sắp xếp nhà đất theo nghị định 167/2017/NĐ-CP
Giao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường, xã năm 2020

Giao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường, xã năm 2020

 •   03/11/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành quyết định về việc giao bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường, xã năm 2020
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2020

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2020

 •   15/10/2020 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2020

Các tin khác

Văn bản pháp luật
Bộ Nội vụ (CCHC)
hoc tap va lam theo
Đường dây nóng
Công báo Chính phủ
Công báo Tây Ninh
chuyển đổi số Tây Ninh
Thư điện tử Tây Ninh
Dịch vụ công quốc gia
Dịch vụ công Tây Ninh
Truyền hình Tây Ninh
Văn phòng Điện tử
Họp không Giấy
Hệ thống tiếp nhận thông tin Tây Ninh
Hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập12
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm10
 • Hôm nay1,519
 • Tháng hiện tại33,754
 • Tổng lượt truy cập628,995
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây