THÀNH ỦY
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Minh Thế
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lê Minh Thế
2 ​Nguyễn Thị Hồng Loan
​Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ​Nguyễn Thị Hồng Loan
3 Phạm Trung Chánh
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Tây Ninh Phạm Trung Chánh
4 Lê Thế Hiền
Chủ tịch MTTQVN, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Thế Hiền
5 Thân Văn Ninh
Bí thư Đảng ủy phường Ninh Sơn Thân Văn Ninh
6 Phạm Minh Thắng
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Minh Thắng
7 ​Cao Thị Thu
​Trưởng ban Tổ chức Thành ủy ​Cao Thị Thu
8 Hồ Tuyết Huỳnh Mai
Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Tuyết Huỳnh Mai
9 ​Nguyễn Thị Hoàng Oanh
​Phó Chủ tịch UBND Thành phố ​Nguyễn Thị Hoàng Oanh
10 Nguyễn Vĩnh Hưng
Bí thư Đảng ủy phường 2 Nguyễn Vĩnh Hưng
11 Nguyễn Thành Đạt
Chỉ huy trưởng BCHQS Thành phố Nguyễn Thành Đạt
12 Trần Anh Dũng
Bí thư Đảng ủy Phường IV Trần Anh Dũng
13 Phan Văn Triều
Trưởng Công an Thành phố Phan Văn Triều
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Hồng Loan
Chủ tịch HĐND Thành Phố Nguyễn Thị Hồng Loan
2 Hồ Tuyết Huỳnh Mai
Phó Chủ tịch HĐND TP.Tây Ninh Hồ Tuyết Huỳnh Mai
BAN PHÁP CHẾ
3 Lê Thế Hiền
Trưởng ban Pháp chế HĐND Lê Thế Hiền
4 Võ Thị Thu Hồng
Phó trưởng ban Pháp chế HĐND Võ Thị Thu Hồng
BAN KINH TẾ
5 Nguyễn Vĩnh Hưng
Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Vĩnh Hưng
6 Nguyễn Công Nghiệp
Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Công Nghiệp
​​ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂY NINH
Email:thanhpho@tayninh.gov.vn
Điện thoại:(0276) 38.221.57
Số fax:(0276) 38.221.57
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Trung Chánh
Điện thoại:
(0276) 3811131
Email: trungchanh@tayninh.gov.vn
Chủ tịch UBND Thành Phố
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Phạm Trung Chánh
2 Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Điện thoại:
(0276) 3826789
Email: oanhnth@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Thành Phố
Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Thành phố
Thạc sĩ Quản lý công
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
3 Nguyễn Trung Hiếu
Điện thoại:
(0276) 3822097
Email: hieunt1@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Thành Phố Nguyễn Trung Hiếu
4 Lương Bá Can

Email: canlb@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Thành phố
Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng
Lương Bá Can
Phòng Giáo dục và Đào tạo
5 Nguyễn Thanh Nghị

Email: nghint@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thanh Nghị
6 Lưu Thị Thu
Phó Trưởng phòng Lưu Thị Thu
7 Bùi Thị Hà
Phó Trưởng phòng Bùi Thị Hà
Phòng Kinh tế
8 Nguyễn Thị Anh Đào
Trưởng phòng
Kỹ sư Quản lý đất đai
Nguyễn Thị Anh Đào
9 Hồ Thanh Vinh
Phó Trưởng phòng Hồ Thanh Vinh
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Nguyễn Thị Thiên Hương
Trưởng phòng Nguyễn Thị Thiên Hương
11 Nguyễn Kim Oanh
Phó Trưởng phòng Nguyễn Kim Oanh
12 Phạm Mộng Quyên
Phó Trưởng phòng Phạm Mộng Quyên
Phòng Nội vụ
13 Nguyễn Thị Thanh Thúy
Điện thoại:
(0276) 3825250
Trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh Thúy
14 Huỳnh Thanh Nhã
Phó Trưởng phòng Huỳnh Thanh Nhã
15 Phạm Tấn Vũ
Phó Trưởng phòng Phạm Tấn Vũ
Phòng Quản lý Đô thị
16 Trần Thị Ly Lan
Trưởng phòng Trần Thị Ly Lan
17 Võ Hà Thúy Vi
Phó Trưởng phòng Võ Hà Thúy Vi
18 Nguyễn Trương Uy Vũ
Phó Trưởng phòng Nguyễn Trương Uy Vũ
Phòng Tài chính - Kế hoạch
19 Nguyễn Thị Huệ
Trưởng phòng Nguyễn Thị Huệ
20 Bùi Thị Hồng Quyên
Phó Trưởng phòng Bùi Thị Hồng Quyên
21 Võ Duy Khang
Phó Trưởng phòng Võ Duy Khang
Phòng Tài nguyên và Môi trường
22 Trần Ngọc Long
Phó Trưởng phòng Trần Ngọc Long
Phòng Tư pháp
23 Lưu Mạnh Tú
Trưởng phòng Lưu Mạnh Tú
24 Lưu Trung Đan
Phó Trưởng phòng Lưu Trung Đan
Thanh tra
25 Lê Văn Linh
Chánh Thanh tra Lê Văn Linh
26 Trần Mai Thủy Uyên
Phó Chánh Thanh tra Trần Mai Thủy Uyên
Phòng Văn hóa - Thông tin
27 Lê Thị Ngọc Diễm
Trưởng phòng
Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Báo chí
Lê Thị Ngọc Diễm
28 Vũ Hoa Lam
Phó Trưởng phòng Vũ Hoa Lam
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Email:thanhpho@tayninh.gov.vn
29 Phạm Kim Uyên
Chánh Văn phòng Phạm Kim Uyên
30 Lý Minh Tâm
Phó Chánh Văn phòng Lý Minh Tâm
31 Dương Quốc Hữu
Phó Chánh Văn phòng Dương Quốc Hữu
32 Nguyễn Thị Mỹ Hiệp
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Mỹ Hiệp
UBND phường 1
33 Trần Hữu Ngọc
Phó Chủ tịch UBND Trần Hữu Ngọc
34 Nguyễn Hoàng Phương
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hoàng Phương
35 Phạm Văn Hải
Chủ tịch UBND Phạm Văn Hải
UBND phường 2
36 Nguyễn Nhật Lê Vinh
Chủ tịch UBND Nguyễn Nhật Lê Vinh
37 Võ Nhật Quân
Phó Chủ tịch UBND Võ Nhật Quân
UBND phường 3
38 Nguyễn Viết Phương
Chủ tịch UBND Nguyễn Viết Phương
39 Trần Thị Kim Khánh
Phó Chủ tịch UBND Trần Thị Kim Khánh
40 Lê Lam Điền
Phó Chủ tịch UBND Lê Lam Điền
UBND phường IV
41 Trần Văn Tùng
Chủ tịch UBND phường IV Trần Văn Tùng
42 Huỳnh Thanh Trung
Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Thanh Trung
43 Đào Thị Kim Loan
Phó Chủ tịch UBND Đào Thị Kim Loan
UBND phường Hiệp Ninh
44 Nguyễn Thanh Long
Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Long
45 Nguyễn Thị Kim Thuỷ
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Thuỷ
46 Trần Thị Lan Phượng
Phó Chủ tịch UBND Trần Thị Lan Phượng
UBND phường Ninh Sơn
47 Tô Nguyễn Nhị Linh
Chủ tịch UBND Tô Nguyễn Nhị Linh
48 Trần Lê Duy
Phó Chủ tịch UBND Trần Lê Duy
49 Lê Quốc Thuần
Phó Chủ tịch UBND Lê Quốc Thuần
UBND xã Bình Minh
50 Hồ Thị Cẩm
Chủ tịch UBND Hồ Thị Cẩm
51 Võ Phú Đông
Phó Chủ tịch UBND Võ Phú Đông
52 Nguyễn Thị Hồng Huế
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hồng Huế
UBND xã Tân Bình
53 Lâm Hoàng Trong
Chủ tịch UBND Lâm Hoàng Trong
54 Nguyễn Thanh Sơn
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Sơn
55 Nguyễn Hoàng Nam
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hoàng Nam
UBND xã Thạnh Tân
56 Nguyễn Chí Thái
Chủ tịch UBND Nguyễn Chí Thái
57 Ngô Thành Lợi
Phó Chủ tịch UBND Ngô Thành Lợi
58 Nguyễn Ngọc Thủy
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Ngọc Thủy
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thế Hiền
Chủ tịch Ủy Ban MTTQVN Lê Thế Hiền
2 Nguyễn Ngọc Nga
Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQVN Nguyễn Ngọc Nga
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay2,590
  • Tháng hiện tại54,693
  • Tổng lượt truy cập122,315
25 nam
hoc tap va lam theo
tai lieu xuc tien dau tu
cong khai minh bach
gop y du thao
du an logo
hop thu dien tu
cong bao tay ninh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây