THÀNH ỦY
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Minh Thế
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lê Minh Thế
2 ​Nguyễn Thị Hồng Loan
​Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
Cử nhân Kinh tế
​Nguyễn Thị Hồng Loan
3 Phạm Trung Chánh
Điện thoại:
(0276) 3811131
Email: trungchanh@tayninh.gov.vn
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Tây Ninh
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Phạm Trung Chánh
4 Lê Thế Hiền
Chủ tịch MTTQVN, Trưởng ban Dân vận Thành ủy
Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND
Cử nhân Luật
Lê Thế Hiền
5 Thân Văn Ninh
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
Thân Văn Ninh
6 Phạm Minh Thắng
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy
Cử nhân Văn hóa
Phạm Minh Thắng
7 ​Cao Thị Thu
​Trưởng ban Tổ chức Thành ủy
Cử nhân Văn hóa
​Cao Thị Thu
8 Hồ Tuyết Huỳnh Mai
Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Tuyết Huỳnh Mai
9 ​Nguyễn Thị Hoàng Oanh
​Phó Chủ tịch UBND Thành phố ​Nguyễn Thị Hoàng Oanh
10 Nguyễn Vĩnh Hưng
Bí thư Đảng ủy phường 2 Nguyễn Vĩnh Hưng
11 Nguyễn Thành Đạt
Chỉ huy trưởng BCHQS Thành phố
ĐH Chỉ huy Tham mưu Quân sự huyện
Nguyễn Thành Đạt
12 Trần Anh Dũng
Bí thư Đảng ủy Phường IV
Cử nhân Kinh tế
Trần Anh Dũng
13 Phan Văn Triều
Trưởng Công an Thành phố
Thạc sĩ Tội phạm học và Điều tra tội phạm
Phan Văn Triều
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Hồng Loan
Chủ tịch HĐND Thành Phố Nguyễn Thị Hồng Loan
2 Hồ Tuyết Huỳnh Mai
Phó Chủ tịch HĐND TP.Tây Ninh
Cử nhân Giáo dục tiểu học, Cử nhân Luật
Hồ Tuyết Huỳnh Mai
BAN PHÁP CHẾ
3 Lê Thế Hiền
Trưởng ban Pháp chế HĐND Lê Thế Hiền
4 Võ Thị Thu Hồng
Phó trưởng ban Pháp chế HĐND Võ Thị Thu Hồng
BAN KINH TẾ
5 Nguyễn Vĩnh Hưng
Bí thư Đảng ủy phường 2
Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND
Cử nhân Công nghệ thông tin
Nguyễn Vĩnh Hưng
6 Nguyễn Công Nghiệp
Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Công Nghiệp
​​ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂY NINH
Email:thanhpho@tayninh.gov.vn
Điện thoại:(0276) 38.221.57
Số fax:(0276) 38.221.57
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Trung Chánh
Điện thoại:
(0276) 3811131
Email: trungchanh@tayninh.gov.vn
Chủ tịch UBND Thành Phố
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Phạm Trung Chánh
2 Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Điện thoại:
(0276) 3826789
Email: oanhnth@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Thành Phố
Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Thành phố
Thạc sĩ Quản lý công
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
3 Nguyễn Trung Hiếu
Điện thoại:
(0276) 3822097
Email: hieunt1@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Thành Phố Nguyễn Trung Hiếu
4 Lương Bá Can

Email: canlb@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Thành phố
Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng
Lương Bá Can
Phòng Giáo dục và Đào tạo
5 Nguyễn Thanh Nghị
Điện thoại:
(0276) 3822409
Email: nghint@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thanh Nghị
6 Lưu Thị Thu
Điện thoại:
(0276) 3822409
Email: ltthu@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Lưu Thị Thu
7 Bùi Thị Hà
Điện thoại:
(0276) 3822409
Email: habt@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Bùi Thị Hà
Phòng Kinh tế
8 Nguyễn Thị Anh Đào
Điện thoại:
(0276) 3824094
Email: daonta@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
Kỹ sư Quản lý đất đai
Nguyễn Thị Anh Đào
9 Hồ Thanh Vinh
Điện thoại:
(0276) 3824094
Email: vinhht@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Hồ Thanh Vinh
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Nguyễn Thị Thiên Hương
Điện thoại:
(0276) 3822160
Email: huongntt@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thị Thiên Hương
11 Nguyễn Kim Oanh
Điện thoại:
(0276) 3822160
Email: oanhnk@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Kim Oanh
12 Phạm Mộng Quyên
Điện thoại:
(0276) 3822160
Email: pmquyen@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Phạm Mộng Quyên
Phòng Nội vụ
13 Nguyễn Thị Thanh Thúy
Điện thoại:
(0276) 3825250
Email: thanhthuy@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
Nguyễn Thị Thanh Thúy
14 Huỳnh Thanh Nhã
Điện thoại:
(0276) 3825250
Email: nhaht@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Huỳnh Thanh Nhã
15 Phạm Tấn Vũ
Điện thoại:
(0276) 3825250
Email: vupt@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Phạm Tấn Vũ
Phòng Quản lý Đô thị
16 Trần Thị Ly Lan
Điện thoại:
(0276) 3812866
Email: lanttl@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Trần Thị Ly Lan
17 Võ Hà Thúy Vi
Điện thoại:
(0276) 3812866
Email: vhtvi@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Võ Hà Thúy Vi
18 Nguyễn Trương Uy Vũ
Điện thoại:
(0276) 3812866
Email: uyvu@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Trương Uy Vũ
Phòng Tài chính - Kế hoạch
19 Nguyễn Thị Huệ
Điện thoại:
(0276) 3822611
Email: huent@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thị Huệ
20 Bùi Thị Hồng Quyên
Điện thoại:
(0276) 3822611
Email: quyenbth@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Bùi Thị Hồng Quyên
21 Võ Duy Khang
Điện thoại:
(0276) 3822611
Email: khangvd@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Võ Duy Khang
Phòng Tài nguyên và Môi trường
22 Phạm Văn Hải
Điện thoại:
(0276) 3821723
Email: phvanhai@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Phạm Văn Hải
23 Trần Ngọc Long
Điện thoại:
(0276) 3818067
Email: longtn@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Trần Ngọc Long
Phòng Tư pháp
24 Lưu Mạnh Tú
Điện thoại:
(0276) 3821000
Email: tulm@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Lưu Mạnh Tú
25 Lưu Trung Đan
Điện thoại:
(0276) 3821000
Email: danlt@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Lưu Trung Đan
Thanh tra
26 Lê Văn Linh
Điện thoại:
(0276) 3822143
Email: linhlv@tayninh.gov.vn
Chánh Thanh tra Lê Văn Linh
27 Trần Mai Thủy Uyên
Điện thoại:
(0276) 3822143
Email: uyentmt@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra Trần Mai Thủy Uyên
Phòng Văn hóa - Thông tin
28 Lê Thị Ngọc Diễm
Điện thoại:
(0276) 3822309
Email: diemltn@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng
Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Báo chí
Lê Thị Ngọc Diễm
29 Vũ Hoa Lam
Điện thoại:
(0276) 3822309
Email: lamvh@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Vũ Hoa Lam
Văn phòng HĐND và UBND Thành phố
Email:thanhpho@tayninh.gov.vn
30 Phạm Kim Uyên
Điện thoại:
(0276) 3820805
Email: uyenpk@tayninh.gov.vn
Chánh Văn phòng Phạm Kim Uyên
31 Lý Minh Tâm
Điện thoại:
(0276) 3822157
Email: tamlm@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Lý Minh Tâm
32 Dương Quốc Hữu
Điện thoại:
(0276) 3822157
Email: huudq@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Dương Quốc Hữu
33 Nguyễn Thị Mỹ Hiệp
Điện thoại:
(0276) 3822157
Email: hiepntm@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Mỹ Hiệp
UBND phường 1
34 Trần Hữu Ngọc
Điện thoại:
(0276) 3822415
Email: ngocth@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Trần Hữu Ngọc
35 Nguyễn Hoàng Phương
Điện thoại:
(0276) 3822415
Email: nguyenhoangphuong@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hoàng Phương
UBND phường 2
36 Nguyễn Nhật Lê Vinh
Điện thoại:
(0276) 3822048
Email: vinhnnl@tayninh.gov.vn
Chủ tịch UBND Nguyễn Nhật Lê Vinh
37 Võ Nhật Quân
Điện thoại:
(0276) 3822048
Email: quanvn@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Võ Nhật Quân
38 Nguyễn đình Việt Khánh
Điện thoại:
(0276) 3822048
Email: ndvkhanh@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn đình Việt Khánh
UBND phường 3
39 Nguyễn Viết Phương
Điện thoại:0908.428.604
(0276) 3815593
Email: phuongnv@tayninh.gov.vn
Chủ tịch UBND
Cử nhân Luật
Nguyễn Viết Phương
40 Trần Thị Kim Khánh
Điện thoại:0915.403.317
Email: khanhttk@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND
Cử nhân quản lý văn hoá
Trần Thị Kim Khánh
41 Lê Lam Điền
Điện thoại:0915.741.952
(0276) 3822042
Email: dienll@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND
Cử nhân phát triển NT và KN
Lê Lam Điền
UBND phường IV
42 Trần Văn Tùng
Điện thoại:
(0276) 3621254
Email: tungtv@tayninh.gov.vn
Chủ tịch UBND phường IV Trần Văn Tùng
43 Huỳnh Thanh Trung
Điện thoại:
(0276) 3621254
Email: thtrung@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Thanh Trung
44 Đào Thị Kim Loan
Điện thoại:
(0276) 3621254
Email: loandtk@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Đào Thị Kim Loan
UBND phường Hiệp Ninh
45 Nguyễn Thanh Long
Điện thoại:
(0276) 3822649
Email: longnguyent@tayninh.gov.vn
Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Long
46 Nguyễn Thị Kim Thuỷ
Điện thoại:
(0276) 3822649
Email: thuyntk@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Kim Thuỷ
47 Trần Thị Lan Phượng
Điện thoại:
(0276) 3822649
Email: phuongttl@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Trần Thị Lan Phượng
UBND phường Ninh Sơn
48 Tô Nguyễn Nhị Linh
Điện thoại:
(0276) 3822293
Email: linhtnn@tayninh.gov.vn
Chủ tịch UBND Tô Nguyễn Nhị Linh
49 Trần Lê Duy
Điện thoại:
(0276) 3822293
Email: duylt@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Trần Lê Duy
50 Lê Quốc Thuần
Điện thoại:
(0276) 3822293
Email: lqthuan@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Lê Quốc Thuần
UBND phường Ninh Thạnh
51 Nguyễn Quang Vinh
Điện thoại:
(0276) 3620216
Email: vinhnq@tayninh.gov.vn
Chủ tịch UBND Nguyễn Quang Vinh
52 Huỳnh Thế Tài
Điện thoại:
(0276) 3620216
Email: taiht@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Huỳnh Thế Tài
53 Trần Thị Thanh Thuyên
Điện thoại:
(0276) 3620216
Email: thuyenttt@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Trần Thị Thanh Thuyên
UBND xã Bình Minh
54 Hồ Thị Cẩm
Điện thoại:
(0276) 3822491
Email: camht@tayninh.gov.vn
Chủ tịch UBND Hồ Thị Cẩm
55 Võ Phú Đông
Điện thoại:
(0276) 3822491
Email: dongvp@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Võ Phú Đông
56 Nguyễn Thị Hồng Huế
Điện thoại:
(0276) 3822491
Email: huenth@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Hồng Huế
UBND xã Tân Bình
57 Lâm Hoàng Trong
Điện thoại:
(0276) 3839101
Email: tronglh@tayninh.gov.vn
Chủ tịch UBND Lâm Hoàng Trong
58 Nguyễn Thanh Sơn
Điện thoại:
(0276) 3839101
Email: sont@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Sơn
59 Nguyễn Hoàng Nam
Điện thoại:
(0276) 3839101
Email: namnh2@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hoàng Nam
UBND xã Thạnh Tân
60 Nguyễn Chí Thái
Điện thoại:
(0276) 3839403
Email: thainc@tayninh.gov.vn
Chủ tịch UBND Nguyễn Chí Thái
61 Ngô Thành Lợi
Điện thoại:
(0276) 3839403
Email: loint@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Ngô Thành Lợi
62 Nguyễn Ngọc Thủy
Điện thoại:
(0276) 3839403
Email: thuynn@tayninh.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Ngọc Thủy
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thế Hiền
Chủ tịch Ủy Ban MTTQVN Lê Thế Hiền
2 Nguyễn Ngọc Nga
Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQVN Nguyễn Ngọc Nga
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay1,519
  • Tháng hiện tại33,624
  • Tổng lượt truy cập628,865
Văn bản pháp luật
Bộ Nội vụ (CCHC)
hoc tap va lam theo
Đường dây nóng
Công báo Chính phủ
Công báo Tây Ninh
chuyển đổi số Tây Ninh
Thư điện tử Tây Ninh
Dịch vụ công quốc gia
Dịch vụ công Tây Ninh
Truyền hình Tây Ninh
Văn phòng Điện tử
Họp không Giấy
Hệ thống tiếp nhận thông tin Tây Ninh
Hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây