Thông tin đấu thầu, mua sắm

Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022

Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022

 •   10/08/2022 09:50:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0

 

UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện dự án "Mua sắm thiết bị phục vụ Chính quyền điện tử"

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố

 •   09/07/2022 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh"

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

 •   08/07/2022 03:35:00 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây NInh - Giai đoạn 1

Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây NInh - Giai đoạn 1

 •   16/06/2022 11:48:00 PM
 •   Đã xem: 231
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây NInh - Giai đoạn 1

Phê duyệt phương án và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án xây mới Chợ thành phố

Phê duyệt phương án và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án xây mới Chợ thành phố

 •   17/05/2022 04:17:00 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc phê duyệt phương án và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án xây mới chợ thành phố

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu ở phát triển mới phía Tây Bắc thành phố Tây Ninh

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu ở phát triển mới phía Tây Bắc thành phố Tây Ninh

 •   27/04/2022 04:19:00 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu ở phát triển mới phía Tây Bắc thành phố Tây Ninh

Phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án lập mới, điều chỉnh các đồ án quy hoạch trên địa bàn thành phố

Phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án lập mới, điều chỉnh các đồ án quy hoạch trên địa bàn thành phố

 •   04/01/2022 02:57:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0

Quyết định về việc phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án lập mới, điều chỉnh các đồ án quy hoạch trên địa bàn thành phố

Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án liên kết phát triển chăn nuôi gắn với tiêu thụ bò sinh sản, bò thịt trên địa bàn thành phố Tây Ninh

Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án liên kết phát triển chăn nuôi gắn với tiêu thụ bò sinh sản, bò thịt trên địa bàn thành phố Tây Ninh

 •   03/01/2022 02:52:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0

Quyết định về phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án liên kết phát triển chăn nuôi gắn với tiêu thụ bò sinh sản, bò thịt trên địa bàn thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: dịch vụ thu gom, quản lý, xử lý rạch thải phát sinh phục vụ người cách ly tại cơ sở cách ly nhằm phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thành phố Tây Ninh ( trường cao đẳng sư p

Phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: dịch vụ thu gom, quản lý, xử lý rạch thải phát sinh phục vụ người cách ly tại cơ sở cách ly nhằm phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thành phố Tây Ninh ( trường cao đẳng sư p

 •   25/09/2021 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1093/QĐ-UBND, ngày 21/9/2021 về việc phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: dịch vụ thu gom, quản lý, xử lý rạch thải phát sinh phục vụ người cách ly tại cơ sở cách ly nhằm phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thành phố Tây Ninh ( trường cao đẳng sư phạm Tây Ninh, Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, sân vận động thành phố Tây Ninh, trường THPT Tây Ninh)
Dự án

Dự án "Hệ thống Hội nghị trực tuyến từ thành phố đến cấp xã" năm 2021

 •   30/06/2021 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc kế hoạch mua sắm và kế hoạch lực chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm Hệ thống Hội nghị trực tuyến từ thành phố đến cấp xã" cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh
Phương án bồi thường, hỗ trợ di dời đường dây trung, hạ thế thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT782-ĐT784

Phương án bồi thường, hỗ trợ di dời đường dây trung, hạ thế thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT782-ĐT784

 •   20/10/2019 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ di dời đường dây trung, hạ thế thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT782-D9T784 đoạn ngã ba tuyến tránh QL22 đến ngã tư Tân Bình
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án lập quy hoạch phân khu 1 quy mô 346,71ha thuộc KDL quốc gia Núi Bà Đen

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án lập quy hoạch phân khu 1 quy mô 346,71ha thuộc KDL quốc gia Núi Bà Đen

 •   09/10/2019 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án lập quy hoạch phân khu 1 quy mô 346,71 ha thuộc KDL quốc gia Núi Bà Đen
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ xây dựng nhà máy bảo quản chậm chín, Nhà máy sản xuất đóng hộp nước mãng cầu và cơ sở hạ tầng

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ xây dựng nhà máy bảo quản chậm chín, Nhà máy sản xuất đóng hộp nước mãng cầu và cơ sở hạ tầng

 •   25/09/2019 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ xây dựng nhà máy bảo quản chậm chín, Nhà máy sản xuất đóng hộp nước mãng cầu và cơ sở hạ tầng (HTX nông nghiệp mãng cầu Thạnh Tân) sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2019-2020
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án lập quy hoạch phân khu 2 quy mô 325,25 ha thuộc KDL quốc gia Núi Bà Đen

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án lập quy hoạch phân khu 2 quy mô 325,25 ha thuộc KDL quốc gia Núi Bà Đen

 •   25/08/2019 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án lập quy hoạch phân khu 2 quy mô 325,25 ha thuộc KDL quốc gia Núi Bà Đen
Tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong các dự án đầu tư phát triển và mua sắm

Tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong các dự án đầu tư phát triển và mua sắm

 •   15/08/2019 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố nghiêm túc trong tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh
Phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Dự án Xây dựng Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh

Phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Dự án Xây dựng Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh

 •   01/03/2019 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Dự án Xây dựng Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh
Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Các tuyến đường giao thông nông thôn xã Thạnh Tân năm 2018

Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Các tuyến đường giao thông nông thôn xã Thạnh Tân năm 2018

 •   12/10/2018 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Các tuyến đường giao thông nông thôn xã Thạnh Tân năm 2018
Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Các tuyến đường giao thông nông thôn xã Tân Bình (2019 - 2020)

Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Các tuyến đường giao thông nông thôn xã Tân Bình (2019 - 2020)

 •   12/10/2018 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Các tuyến đường giao thông nông thôn xã Tân Bình (2019 - 2020)
Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp Đài Truyền thanh Thành phố

Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp Đài Truyền thanh Thành phố

 •   09/10/2018 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp Đài Truyền thanh Thành phố

Các tin khác

Văn bản pháp luật
Bộ Nội vụ (CCHC)
hoc tap va lam theo
Đường dây nóng
Công báo Chính phủ
Công báo Tây Ninh
chuyển đổi số Tây Ninh
Thư điện tử Tây Ninh
Dịch vụ công quốc gia
Dịch vụ công Tây Ninh
Truyền hình Tây Ninh
Văn phòng Điện tử
Họp không Giấy
Hệ thống tiếp nhận thông tin Tây Ninh
Hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập18
 • Máy chủ tìm kiếm8
 • Khách viếng thăm10
 • Hôm nay1,519
 • Tháng hiện tại33,696
 • Tổng lượt truy cập628,937
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây