Đấu thầu, đấu giá, mua sắm công

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh ký kết hợp đồng Gói thầu số 14: Họp đồng B2 (trừ hạng mục đường 30/4)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh ký kết hợp đồng Gói thầu số 14: Họp đồng B2 (trừ hạng mục đường 30/4)

 •   05/06/2023 11:27:00 AM
 •   Đã xem: 159
 •   Phản hồi: 0
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh ký kết hợp đồng Gói thầu số 14: Họp đồng B2 (trừ hạng mục đường 30/4)
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 •   29/05/2023 04:19:00 PM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Tây Ninh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:
Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2023, nguồn vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ mục tiêu cho thành phố-xây dựng nông thôn mới nâng cao, chỉnh trang đô thị; nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2023, nguồn vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ mục tiêu cho thành phố-xây dựng nông thôn mới nâng cao, chỉnh trang đô thị; nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

 •   16/04/2023 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2023, nguồn vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ mục tiêu cho thành phố-xây dựng nông thôn mới nâng cao, chỉnh trang đô thị; nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành -Tên công trình: Trang thiết bị Nhà lưu niệm Cơ sở Tỉnh ủy Tây Ninh

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành -Tên công trình: Trang thiết bị Nhà lưu niệm Cơ sở Tỉnh ủy Tây Ninh

 •   02/04/2023 03:18:00 PM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 234/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành -Tên công trình: Trang thiết bị Nhà lưu niệm Cơ sở Tỉnh ủy Tây Ninh
Lựa chọn tổ chức có chức năng xác định giá đất để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án KĐT mới tại phường Ninh Thạnh

Lựa chọn tổ chức có chức năng xác định giá đất để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án KĐT mới tại phường Ninh Thạnh

 •   18/03/2023 08:34:00 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố thông báo việc Lựa chọn tổ chức có chức năng xác định giá đất để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án KĐT mới tại phường Ninh Thạnh
Dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm tài sản thiết bị văn phòng

Dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm tài sản thiết bị văn phòng

 •   15/08/2022 02:40:00 PM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm tài sản thiết bị văn phòng

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố

 •   09/07/2022 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 200
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh"

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

 •   08/07/2022 02:35:00 PM
 •   Đã xem: 302
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây NInh - Giai đoạn 1

Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây NInh - Giai đoạn 1

 •   17/06/2022 10:48:00 AM
 •   Đã xem: 752
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây NInh - Giai đoạn 1

Phê duyệt phương án và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án xây mới Chợ thành phố

Phê duyệt phương án và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án xây mới Chợ thành phố

 •   17/05/2022 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0

UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc phê duyệt phương án và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án xây mới chợ thành phố

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu ở phát triển mới phía Tây Bắc thành phố Tây Ninh

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu ở phát triển mới phía Tây Bắc thành phố Tây Ninh

 •   27/04/2022 03:19:00 PM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu ở phát triển mới phía Tây Bắc thành phố Tây Ninh

Phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án lập mới, điều chỉnh các đồ án quy hoạch trên địa bàn thành phố

Phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án lập mới, điều chỉnh các đồ án quy hoạch trên địa bàn thành phố

 •   04/01/2022 02:57:00 PM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0

Quyết định về việc phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án lập mới, điều chỉnh các đồ án quy hoạch trên địa bàn thành phố

Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án liên kết phát triển chăn nuôi gắn với tiêu thụ bò sinh sản, bò thịt trên địa bàn thành phố Tây Ninh

Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án liên kết phát triển chăn nuôi gắn với tiêu thụ bò sinh sản, bò thịt trên địa bàn thành phố Tây Ninh

 •   03/01/2022 02:52:00 PM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0

Quyết định về phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án liên kết phát triển chăn nuôi gắn với tiêu thụ bò sinh sản, bò thịt trên địa bàn thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: dịch vụ thu gom, quản lý, xử lý rạch thải phát sinh phục vụ người cách ly tại cơ sở cách ly nhằm phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thành phố Tây Ninh ( trường cao đẳng sư p

Phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: dịch vụ thu gom, quản lý, xử lý rạch thải phát sinh phục vụ người cách ly tại cơ sở cách ly nhằm phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thành phố Tây Ninh ( trường cao đẳng sư p

 •   25/09/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1093/QĐ-UBND, ngày 21/9/2021 về việc phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: dịch vụ thu gom, quản lý, xử lý rạch thải phát sinh phục vụ người cách ly tại cơ sở cách ly nhằm phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thành phố Tây Ninh ( trường cao đẳng sư phạm Tây Ninh, Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, sân vận động thành phố Tây Ninh, trường THPT Tây Ninh)
Dự án

Dự án "Hệ thống Hội nghị trực tuyến từ thành phố đến cấp xã" năm 2021

 •   30/06/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc kế hoạch mua sắm và kế hoạch lực chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm Hệ thống Hội nghị trực tuyến từ thành phố đến cấp xã" cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh
Phương án bồi thường, hỗ trợ di dời đường dây trung, hạ thế thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT782-ĐT784

Phương án bồi thường, hỗ trợ di dời đường dây trung, hạ thế thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT782-ĐT784

 •   20/10/2019 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ di dời đường dây trung, hạ thế thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT782-D9T784 đoạn ngã ba tuyến tránh QL22 đến ngã tư Tân Bình
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án lập quy hoạch phân khu 1 quy mô 346,71ha thuộc KDL quốc gia Núi Bà Đen

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án lập quy hoạch phân khu 1 quy mô 346,71ha thuộc KDL quốc gia Núi Bà Đen

 •   09/10/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án lập quy hoạch phân khu 1 quy mô 346,71 ha thuộc KDL quốc gia Núi Bà Đen
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ xây dựng nhà máy bảo quản chậm chín, Nhà máy sản xuất đóng hộp nước mãng cầu và cơ sở hạ tầng

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ xây dựng nhà máy bảo quản chậm chín, Nhà máy sản xuất đóng hộp nước mãng cầu và cơ sở hạ tầng

 •   25/09/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ xây dựng nhà máy bảo quản chậm chín, Nhà máy sản xuất đóng hộp nước mãng cầu và cơ sở hạ tầng (HTX nông nghiệp mãng cầu Thạnh Tân) sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2019-2020
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án lập quy hoạch phân khu 2 quy mô 325,25 ha thuộc KDL quốc gia Núi Bà Đen

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án lập quy hoạch phân khu 2 quy mô 325,25 ha thuộc KDL quốc gia Núi Bà Đen

 •   25/08/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án lập quy hoạch phân khu 2 quy mô 325,25 ha thuộc KDL quốc gia Núi Bà Đen
Tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong các dự án đầu tư phát triển và mua sắm

Tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong các dự án đầu tư phát triển và mua sắm

 •   15/08/2019 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố nghiêm túc trong tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh
Phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Dự án Xây dựng Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh

Phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Dự án Xây dựng Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh

 •   01/03/2019 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Dự án Xây dựng Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh
Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Các tuyến đường giao thông nông thôn xã Thạnh Tân năm 2018

Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Các tuyến đường giao thông nông thôn xã Thạnh Tân năm 2018

 •   12/10/2018 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Các tuyến đường giao thông nông thôn xã Thạnh Tân năm 2018
Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Các tuyến đường giao thông nông thôn xã Tân Bình (2019 - 2020)

Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Các tuyến đường giao thông nông thôn xã Tân Bình (2019 - 2020)

 •   12/10/2018 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Các tuyến đường giao thông nông thôn xã Tân Bình (2019 - 2020)
Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp Đài Truyền thanh Thành phố

Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp Đài Truyền thanh Thành phố

 •   09/10/2018 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, nâng cấp Đài Truyền thanh Thành phố
Phân khai vốn và danh mục các công trình thực hiện đầu tư, nguồn vốn kết dư ngân sách Thành phố năm 2017, chi sự nghiệp kinh tế

Phân khai vốn và danh mục các công trình thực hiện đầu tư, nguồn vốn kết dư ngân sách Thành phố năm 2017, chi sự nghiệp kinh tế

 •   14/09/2018 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Phân khai vốn và danh mục các công trình thực hiện đầu tư, nguồn vốn kết dư ngân sách Thành phố năm 2017, chi sự nghiệp kinh tế
Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư công trình: Sửa chữa trụ sở các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy

Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư công trình: Sửa chữa trụ sở các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy

 •   10/09/2018 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định về việc Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư công trình: Sửa chữa trụ sở các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy
Quyết định chỉ định thầu trong dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh (giai đoạn 1)

Quyết định chỉ định thầu trong dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh (giai đoạn 1)

 •   06/09/2018 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
UBND Thành phố ban hành Quyết định chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn đấu thầu thi công xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải đường 30-4 trong dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh (giai đoạn 1)
THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ
Liên kết website
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập23
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm19
 • Hôm nay927
 • Tháng hiện tại158,995
 • Tổng lượt truy cập3,069,046
Thư viện ảnh
Cho-Hoa-xuan-2-1.jpg Ben-song-xuan-1.jpg Canh-Xuan-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-1-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-13-copy-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-12-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-11-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-10-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-9-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-8-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-7-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-6-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-5-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-4-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-3-1.jpg Thanh-Pho-Tay-Ninh-2-1.jpg 0410-thanh-pho-tay-ninh-2-1.jpg TP-Tay-Ninh-1.jpg z4908042246523-f8306e75964dc6a482de3a2f23045ea9.jpg ho-nui-da-tay-ninh.jpg 203-2023-sinh-vien-truong-cdsp-1.jpg 11.jpg 22.jpg 33.png 55.jpg
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây